Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Videoupptagningar från kommunfullmäktige

Inställt sammanträde 26 februari 2024

Februari månads kommunfullmäktige är inställt på grund av för få ärende, varav inga ärende är brådskande.

Kommunfullmäktigesalen på Brofästet

Fler sidor inom kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunfullmäktige

Tidigare protokoll från kommunfullmäktige - åren 2021-2006

Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 18 augusti 2017