Nummerbyte från 0480 till 010

På den här sidan hittar du allt som rör Kalmar kommunkoncerns nummerbyte från 0480-nummer till 010-nummer.

Vad ska vi göra?

Kalmar kommunkoncern ska byta telefonnummer från dagens 0480-nummer till telefonnummer som börjar på 010. Bytet planeras att genomföras i slutet på april 2023.

Varför ska Kalmar kommunkoncern byta telefonnummer?

2016 gjorde Kalmar läns myndigheter (11 kommuner och Region Kalmar Län) en gemensam upphandling av telefoni och datakomtjänster. 2020 beslutade parterna i avtalet att genomföra byte till nummerplan som börjar på 010. Detta för att kunna samverka och dra nytta av alla fördelar som upphandlingen ger (bland annat en mer robust samhällsservice till invånare genom till exempel ökad möjlighet till krissamverkan).

Fler sidor inom kommun och politik

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Press- och informationsmaterial

Vi informerar invånare, medarbetare, media med flera

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar ska vara en kommun för alla

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du Kalmar kommuns olika tillgänglighetsredogörelser.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 31 mars 2023
Publicerad: 31 januari 2023