Kommunfullmäktiges sammanträde 27 januari 2020

Redovisning av Kalmar kommuns Välfärdsbokslut 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll 1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minnesord med anledning av att det är 75 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om att Kalmar kommun i år är 50 år och om hur det kommer att uppmärksammas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas arbete under 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdelning av följande priser: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Kalmar kommuns tillgänglighetspris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Kalmar kommuns externa jämställdhetspris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Kalmar kommuns interna jämställdhetspris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Kalmar kommuns integrationspris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff överraskas med gratulationer med anledning av att han i år varit politiskt aktiv i Kalmar kommun i 50 år. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Mattias Adolfson (S): Var är uteserveringsprogrammet, del 3?
Frågan besvaras vid nästa sammanträde

2b. Fråga från Petra Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Petersson (C): Var finns sofforna och askkopparna på Kvarnholmen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Mika Kotanen (SD) till socialnämndens ordförande Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S) gällande samordningsnummer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mattias Adolfson (S): Hur löser man parkeringsbehovet i området
som byggs bort?
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Johan Persson (S) om kraftigt ökade klimatutsläpp med ny flyglinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till socialnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Roger Holmberg (S): Hur går det för dem som nekats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
försörjningsstöd? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S) angående planerna för den nya ishallen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Detaljplan för del av fastigheten Kläckeberga 10:1, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
bad- och friskvårdsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Utökade parkeringsövervakningsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Nytt regelverk och taxa för nyttoparkeringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Biblioteksplan för Kalmar kommun 2020-2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Arkivreglemente i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Motion från Curt Gustafsson (SD) om slöjförbud i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
förskolan och grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Motion från Curt Gustafsson (SD) om aktiva åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
för att motverka drogmissbruk och drogkultur i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 Motion från Curt Gustafsson (SD) om skriftligt omdöme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
i terminsbetygen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 januari 2020