Kommunfullmäktiges sammanträde 27 januari 2020

Redovisning av Kalmar kommuns Välfärdsbokslut 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontroll 1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minnesord med anledning av att det är 75 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriadeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om att Kalmar kommun i år är 50 år och om hur det kommer att uppmärksammaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Revisorernas arbete under 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdelning av följande priser:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Kalmar kommuns tillgänglighetsprislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Kalmar kommuns externa jämställdhetsprislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Kalmar kommuns interna jämställdhetsprislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Kalmar kommuns integrationsprislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff överraskas med gratulationer med anledning av att han i år varit politiskt aktiv i Kalmar kommun i 50 år.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Mattias Adolfson (S): Var är uteserveringsprogrammet, del 3?
Frågan besvaras vid nästa sammanträde

2b. Fråga från Petra Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johannalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Petersson (C): Var finns sofforna och askkopparna på Kvarnholmen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Interpellation från Mika Kotanen (SD) till socialnämndens ordförande Rogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Holmberg (S) gällande samordningsnummerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mattias Adolfson (S): Hur löser man parkeringsbehovet i området
som byggs bort?
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ordförande Johan Persson (S) om kraftigt ökade klimatutsläpp med ny flyglinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till socialnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ordförande Roger Holmberg (S): Hur går det för dem som nekatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
försörjningsstöd?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johan Persson (S) angående planerna för den nya ishallenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Detaljplan för del av fastigheten Kläckeberga 10:1,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
bad- och friskvårdsanläggning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Utökade parkeringsövervakningsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Nytt regelverk och taxa för nyttoparkeringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Biblioteksplan för Kalmar kommun 2020-2025länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Arkivreglemente i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Motion från Curt Gustafsson (SD) om slöjförbud ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
förskolan och grundskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Motion från Curt Gustafsson (SD) om aktiva åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
för att motverka drogmissbruk och drogkultur i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Motion från Curt Gustafsson (SD) om skriftligt omdömelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
i terminsbetygenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 januari 2020