JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Omsorg och stöd

Hand håller om en äldre dam

Vi finns till för dig! Det är dina behov vi utgår ifrån och vi kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd just du eller ni behöver. 

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Trygg och säker

Vi arbetar med frågor som rör trygghet och säkerhet för att du ska kunna känna dig trygg och må bra i vår kommun

Äldre

Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter för dig som är äldre

Psykisk ohälsa

Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns s...

$widget.img.alt

Äldre

Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter för dig som...

$widget.img.alt

Trygg och säker

Vi arbetar med frågor som rör trygghet och säkerhet för att du ska kunna känna dig trygg och må bra...

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang

Frågor och svar, Omsorg och stöd

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Socialförvaltningen kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

Vi gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.