Omsorg och stöd

Illustration - en äldre man läser ur en bok tillsammans med ett barn

Vi finns till för dig! Vi utgår ifrån dina behov och kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd just du eller ni behöver. 

Ekonomi och pengar

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

E-tjänster Omsorg och stöd

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig b

Äldre

Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter

Övriga länkar

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb hos oss på Kalmar kommun, här finns meningsfulla jobb som gör skillnad.

Familjehem och jourhem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för...

Stort behov av familjehem i Kalmar

Julen är magisk och framför allt är det barnens högtid, men alla barn känner inte magin eller den tr...

Nyheter

Evenemang

false