Kommunfullmäktiges sammanträde 17 oktober 2022


Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2 Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgående ordföranden Roger Kaliff (S) har ordet och avtackas av kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Val av 13 ledamöter och 7 ersättare i valberedningen 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och interpellationer

5a Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om inventering av kvarglömda sprängmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5b Fråga från Jonathan Sager (SD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) om eventet ”Drag Queen Story Hour”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5c Fråga från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om tunga trafiken i Trekanten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5d Interpellation från Susanne Eliasson (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående förlängt fritids för elever på särskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5f Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om Kalmar kommun ska följa Regeringens, SKR:s och Socialstyrelsens rekommendationer om hemlöshetsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Dahl ordförande för kommunens revisorer har ordet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Kalmar kommuns delårsrapport januari - augusti 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Tillägg till översyn av Kalmar kommuns organisation inför ny mandatperiod 2023-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Revidering av lokala ordningsföreskrifter gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 Parkeringsköp för Jungmannen 8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11 Försäljning av fastigheten Konvaljen 3 till Riksbyggen ekonomisk förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 Köp del av Tomteby 1:1, Tomteby 4:1 samt Tomteby 5:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13 Val av 15 ledamöter och 9 ersättare i kommunstyrelsen 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14 Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 Val av 4 kommunalråd (1,0), 1 oppositionsråd (1,0) och 1 oppositionsråd (0,6) 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16 Övriga valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 18 oktober 2022