Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

 • Startsida
 • / Pågående arbete och driftstörningar

Pågående arbete och driftstörningar

 • PÅGÅENDE ARBETE
  15 mars 2021 - 31 maj 2021

  Sandsopning 2021

  Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på våra gator, gång- och cykelvägar under vintern. Vårsopningen 2021 pågår vecka 11-21.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  15 februari 2021 - 01 augusti 2021

  Bullerskärm längs Ängöleden och Gröndalsvägen samt gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen

  Vad ska vi göra på platsen? I samband med start av ny grundskola vid Brofästet (Gröndalsskolan, Tallhagsskolan med flera) så byggs bullerskärmar längs Ängölede...

 • PÅGÅENDE ARBETE
  26 januari 2021 - 31 augusti 2021

  Vi rustar upp Stensö

  Kalmar kommun genomför flera satsningar i området med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  14 december 2020

  Naturvårdsgallring i ekskog

    Under vintern 2020-2021 genomförs gallring och röjning i flera områden med ekskog. Syftet är att ge mer utrymme för gamla träd och att gallra fram yngre träd...

 • PÅGÅENDE ARBETE
  16 november 2020 - 31 januari 2021

  Rosenträdgård i Skansparken

  Under vecka 47 börjar vi bygga en Rosenträdgård i Skansparken.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  09 november 2020 - 24 juni 2021

  Satsningar kring Slottsfjärden

  Slottsfjärdens Gästhamn är en av Sveriges vackraste med vy mot Kalmar Slott. Nu genomför Kalmar kommun flera satsningar i området.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  09 oktober 2020 - 30 januari 2021

  Renovering av Stadsparkens barrparti

  Just nu pågår renoveringsarbete av Stadsparkens barrparti

 • PÅGÅENDE ARBETE
  03 september 2020 - 16 april 2021

  Återställning av Fiskaregatan

    Efter Kalmar Vatten AB:s arbeten i Fiskaregatan ska den nu återställas.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  08 juni 2020 - 31 maj 2021

  Ny sporthall - Gröndalshallen

  Vi bygger en ny sporthall vid Tallhagsskolan.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  18 maj 2020 - 16 september 2021

  Arbeten med ny ishall

  Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  01 maj 2020 - 28 maj 2021

  Tjärhovspromenaden

  Under våren 2020 påbörjas arbete med att bygga en havspromenad utmed Tjärhovsbågen – ”Tjärhovspromenaden”.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  10 september 2019 - 30 juli 2021

  Fjölebro – Utbyggnad av infrastruktur i bostadsområde

  Arbetet med att färdigställa infrastruktur för etapp 4 och påbörja byggnation av infrastruktur för etapp 5 i Fjölebro har nu påbörjats.

 • PÅGÅENDE ARBETE
  26 augusti 2019 - 28 oktober 2022

  Vi täcker östra deponikullen i Tegelviken

  Den tidigare deponikullen i Tegelviken kommer med start hösten 2019 att täckas.

Just nu finns inga driftstörningar