Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

  • Startsida
  • / Pågående arbete och driftstörningar

Pågående arbete och driftstörningar

Vi har delat in Kalmar i fyra områden för att bättre samla informationen:

Innerstaden (Gamla stan, Kalmarsundsparken, Stensö, Oxhagen, Malmen, Ängö, Varvsholmen, Tegelviken, Sandås, Kvarnholmen och Tjärhovet)

Norra staden (Snurrom, Vimpeltorpet, Östra Vimpeltorpet, Berga, Norrliden, Djurängen och Funkabo)

Södra staden (Rinkabyholm, Dunö, Boholmarna)

Västra staden (Smedby, Kläckeberga, Flygstaden, Hansa City och Hagbygärde)

Hela Kalmar
Pågående arbete
26 februari 2024 - 30 maj 2024
Installation av pollare på Kvarnholmen

Under 2023 installerades fordonshinder, så kallade pollare, på flera platser på Kvarnholmen. Nu är det dags att göra den sista installationen i denna etapp av arbetet.

Hela Kalmar
Pågående arbete
05 februari 2024 - 25 februari 2024
Avverkning av skog

  Under vecka 6-8 kommer vi att avverka skog i flera områden.

Norra staden
Pågående arbete
06 november 2023 - 29 december 2023
Grävarbete i Värsnäs

Sträckan på motionsspåret mellan Värsnäsgården och badplatsens toalett kommer att stängas av från och med 6 november.

Innerstaden
Pågående arbete
18 september 2023 - 31 januari 2024
Renovering av dammen i Kalmar stadspark

Det vi gör är att lägga en dammduk i dammens botten eftersom dammen läcker. Slänterna kommer få nya planteringar med växter som blommar i blått. Belysningen som är trasig kommer bytas ut till ny och konstverket i dammen bli ljussatt igen.

Innerstaden
Pågående arbete
01 september 2023 - 31 december 2026
Ölandskajen renoveras

I september påbörjades arbetet med att anlägga en ny kaj. Projektet ska öka attraktionskraften i området, skapa en bättre koppling mellan stationen, universitetet och Kvarnholmen som också kommer skapa goda förutsättningar för turistnäringen.

Hela Kalmar,Smedby
Pågående arbete
09 juni 2023 - 31 december 2023
Jakobsberg etapp 3

Under den tredje och sista etappen ska en lokalgata på cirka 290 meter och ledningar förlängas. Gatan och ledningar ska ansluta mot Stenmursvägen där ledningar är förberedda under etapp 1.

Norra staden
Pågående arbete
01 juni 2023 - 01 juni 2024
Gatuarbeten Djurängsvägen: Skördarevägen - Kungsgårdsvägen

Ombyggnation av Djurängsvägen pågår. Gång- och cykelvägen byggs på västra sidan förbi det nya bostadsområdet och busk- och trädplanteringen anläggs längs gång- och cykelvägen. Ny gatubelysning byggs längs sträckan, den befintliga belysningen ersätts av ny på västra sidan. Östra sidans trottoarer justeras och får ny asfaltsbeläggning och nya busshållplatser anläggs.

Hela Kalmar
Pågående arbete
01 juni 2023 - 31 maj 2024
Flygstaden fortsätter att utvecklas med fler verksamhetstomter

Kalmar fortsätter att växa och ser till att flera verksamheter kan expandera eller flytta till Kalmar.

Innerstaden
Pågående arbete
01 maj 2023 - 31 december 2023
Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen

Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.

Innerstaden
Pågående arbete
24 april 2023 - 12 april 2024
Vi gräver för nya ledningar i Stensberg

Under 2023 pågår arbete i området Stensberg. Postmästaregatan, Heijocksgatan, Rudedammsgatan med flera berörs.

Innerstaden
Pågående arbete
27 januari 2023 - 31 december 2025
Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd

Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.

Innerstaden
Pågående arbete
22 november 2021 - 31 maj 2024
Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur

Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2024.

Innerstaden
Pågående arbete
11 november 2021 - 31 december 2026
Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken

Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.

Innerstaden
Pågående arbete
20 september 2021 - 14 juni 2024
Nya ledningar och ny vägbelysning norr om Tallhagsskolan i Getingen

Under 2021-2024 pågår arbete i området Getingen

Pågående Arbeten

Driftstörningar