Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2021

Information från Kretslopp Sydost AB. Föredragande är VD Maria Schade och styrelseordförande Steve Sjögren (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information av VD Kalmar kommunbolag, Ulrick Hultman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(S), överlämnad till ordförande i Kalmar Vatten AB Steve Sjögren (S): Hur stor ser risken ut att vi behöver utfärda bevattningsförbud i Kalmar kommun i sommar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia
Dahlberg (S) angående bidrag till studieförbundet ABF
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S): Vad görs, trots en pågående pandemi, för att bryta ensamheten för äldre som inte bor på särskilda boenden? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(S) angående förtroende för socialnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om Bostad först
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till ordförande i Kalmar Öland Airport AB Anders Andersson (C) om kostnader för flyglinjen till Frankfurt
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2g. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) angående SCB:s nya befolkningsprognos och den nya översiktsplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) om skogen vid Tallhagsskolan
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2i. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om att förlänga samrådstiden för översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från kommunens revisorers ordförande Per Dahl (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Detaljplan för del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, hotell Ölandshamnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Driftsform för ny bad- och friskvårdsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Utökning av kultur- och fritidsnämndens samt kommunstyrelsens budgetram med anledning av utökad sommarlovsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Digitalisering av nämndprocessen i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Uppföljning av handlingsplaner och program 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Alexander Krasnov (KD) – Bostad först – en evidensbaserad metod mot hemlöshet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Motion från Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) om utökade föredragningar av kommunpolisen tillsammans med representant från ordningsvakter i anslutning till kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Motion från Lisa Jalmander (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) om Digitala föräldrautbildningar on-demand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021
Publicerad: 22 juni 2021