Kommunfullmäktiges sammanträde 28 januari 2019

Ljudupptagning: Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson informerar Öppnas i nytt fönster.

Ljudupptagning: Kommundirektör Annette Andersson informerar Öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Öppen fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om äventyrsbad i bad- och friskvårdsanläggningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Thoralf Alfsson till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) angående mål för arbetslösheten i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Ett glas rosé även i stadsparken? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Evenemangsstrategi för Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdelning av tillgänglighetspris, jämställdhetspris och integrationspris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 fortsättning på ärendet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 2:1, Norra kyrkogården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Förslag till avgifter för tillståndsprövning och anmälan enligt ny lag om tobak och liknande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Revidering av förbundsordning Kalmarsunds gymnasieförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från ledamöterna i Miljöpartiet om att stärka Kalmar kommuns arbete i klimatomställningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Inför kompiskortet i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Drönare i räddningstjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Christopher Dywik (KD) - Dags för en ny vindkraftspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion om att införa porrfilter på Kalmarbygdens skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 april 2019
Publicerad: 29 januari 2019