Sammanträdesdagar 2024

Med reservation för ändringar.

Tabell: Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

29

26

25

29

27

17

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December30

28

25

16

Tabell: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

9

6

5

2

7

4

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December10

1

5

3


Tabell: Kommunstyrelsens arbetsutskott (i regel varje tisdag förutom när kommunstyrelsen har möte)

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberTabell: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens planutskott

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

23

13

19

23

14

11

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


27

17

15

19

17

Tabell: Sammanträdesdagar för integration- och arbetsmarknadsnämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


1

7

Inställd

2

5

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December5

3

7

5


Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmarsunds hjälpmedelsnämnd

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

26


22


31


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December6

25


6

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmarsunds överförmyndarnämnd

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

18

15

14

11

16

13

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December12

17

14

12

Tabell: Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

31

28

27

24

22

12

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December25

23

20

18


Tabell: Sammanträdesdagar landsbygdsnämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24

28

20

24

22

19

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


 

25

23

20

18

Tabell: Sammanträdesdagar för omsorgsnämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


29

21

25

23

19

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December26

24

21

12

Tabell: Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25

29

20

25

23

27

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


22

19

24

21

12

Tabell: Sammanträdesdagar för servicenämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24

28

20

17

22

12

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December18

23

20

11

Tabell: Sammanträdesdagar för socialnämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

30

27

26

23

28

18

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


27

24

29

26

17


Tabell: Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24

14

20

17

22

19

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


21

18

16

20

18

Tabell: Sammanträdesdagar för vatten- och miljönämnden

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

19


15

19

17

19

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


23

13

18

15

13

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmarsunds gymnasieförbund

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25


7

18

30


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


29

26

25

21

12

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Kommunbolag AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


13

12

3

29


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December25

15

21

11

Tabell: Sammanträdesdagar för Destination Kalmar AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


15

11


20


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December19


14

12

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Energi AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberTabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Hamn AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberTabell: Sammanträdesdagar för Kalmarhem AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


8

12


13

11

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December11


12

12

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmars Science Park AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

23

20

6


8


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December10

8


12

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Vatten AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


15

6


21


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December19


13

12

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Öland Airport AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


5

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December13


8

13

Tabell: Sammanträdesdagar för Kretslopp Sydost

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberTabell: Sammanträdesdagar för Växtplats i Kalmar AB

2024


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


15

4


16

13

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December19

10

14

12

Fler sidor inom möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter

Hjälpmedelsnämnden

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Integration- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden för integration och arbetsmarknad

Landsbygdsnämnden

Nämnden ansvarar för Kalmar kommuns strategiska arbete med landsbygdsutveckling.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd upphörde maj 2023. Möten handlingar och protokoll fram till detta datum hittar du här

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.

Valnämnden

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, va

Vatten- och miljönämnden

Vatten- och miljönämnden ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. Utom vad gäller samhällsbyggnad

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Publicerad: 23 november 2022