Kommunfullmäktiges sammanträde 22 februari 2021

Information av kommundirektör, Annette Andersson och VD:n för länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kalmar Kommunbolag AB Ulrick Hultman, om Kalmar kommuns åtgärder under pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(S): Beviljar kommunen extra (tillfälliga) assistanstimmar till de familjer somlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
behöver det vid skolstängning?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse
Johansson (S) om minskade barngrupper
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i socialnämnden Roger
Holmberg (S) härbärgesplatser/akutboendeplatser för hemlösa i Kalmar. Denna fråga utgick.

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michaellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ländin (S): Hur ser det ut med tillgången till syrgas och saturationsmätare inomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
äldreomsorgen i Kalmar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunalråd Dzenita Abaza (S) omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
hur det går med uppföljning av Trygghetsvandringarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Lillemor Marcus Jonsson (SD) till ordförande i
servicenämnden Johanna Petersson (C), överlämnad till ordförande
samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om belysningen i Ljusstaden
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2h. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till ordförande i socialnämnden Rogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Holmberg (S) om vad socialtjänsten gör för att stödja nattvandrande hemlösalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Thoralf Alfson ( - ) till kommunstyrelsens ordförande Johanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Persson (S) om antalet lediga bostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för stöd till länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
föreningslivet med anledning av coronapandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för investeringsbidrag länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
till föreningen Folkets hus i Lindsdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att utveckla Kalmars räddningsvärnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Valärenden och 8. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) Hur många energismarta hus har byggts i Kalmar kommun?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i vatten- ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
miljönämnden Anna Thore (S) om hur man vet att åtgärderna i planen förlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
fossilbränslefri kommun fungerarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2l. Interpellation från Amanda Falk (L) till ordförande Kalmarhem AB Rogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Holmberg (S) om tillgängligheten i Kalmarhems bostadsbeståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortsättning på ärende 2a:

2a. Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(S): Beviljar kommunen extra (tillfälliga) assistanstimmar till de familjer somlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
behöver det vid skolstängning?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Curt Gustafsson (SD) till ordförande i socialnämnden Rogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Holmberg (S) om att socialnämnden avstår från att yttra sig om detaljplanen förlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
en del av Oxhagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 februari 2022
Publicerad: 24 februari 2021