Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari

Inledande ord av kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) med anledningen av händelserna i Ukrainalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhetschef Håkan Roupé informerar om Kalmar kommuns arbete i trygghet- och säkerhetsfrågor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) – Hur god är Kalmars krisberedskap egentligen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) – Varför flaggar inte Kalmar i solidaritet med Ukraina?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) – Vilka åtgärder har socialförvaltningen i Kalmar kommun genomfört för att motverka desinformationskampanjen mot socialtjänsten?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om snöröjningen på Skälbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Mark Hammar (MP) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om D-vitaminstatus bland äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om toaletter vid Norrlidsparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Karin Karlsson (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) - Kommer serviceförvaltningen placera ut fler sorteringskärl på Kvarnholmen före sommaren?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Barn i Kalmar ska inte sorteras utifrån etnicitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle på grund av frånvaro.

2i. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om störningar från vindkraftverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Utträde ur och avyttra aktier i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Försäljning av KIFAB i Kalmar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Försäljning av HB Telemarken i Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Motion från Måns Linge (M) och Annica Portland Bengtsson (M) om pilotprojekt med omsorgsläkarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Kajsa Hedin (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Max Troendlé (MP) om en klok och genomtänkt gatunamnspolicylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Motion från Thoralf Alfsson (-) om ny regel för skyddsavstånd till vindkraftverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Motion från Lotta Wahlmino (L) om förbättrad skyltning ger nöjdare kommuninvånarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Kajsa Hedin (M) om cykeltrafikskola för barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Anmälningsärendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om informationskampanj mot socialtjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Hur kommunicerar vi med invånarna om centrumutveckling i Norrliden?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2l. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur hanterar utbildningsförvaltningen den ökade befolkningen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle på grund av frånvaro.

2m. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Hur blir det med återvinningsstation i närheten av Sandås/Tegelviken?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2n. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S): Hur underhålls våra övergångsställen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2o. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Har vi utvärderat resultatet av lovskolan i årskurs 9?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle på grund av frånvaro.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 mars 2022