Kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari

Inledande ord av kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) med anledningen av händelserna i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetschef Håkan Roupé informerar om Kalmar kommuns arbete i trygghet- och säkerhetsfrågor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) – Hur god är Kalmars krisberedskap egentligen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) – Varför flaggar inte Kalmar i solidaritet med Ukraina? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) – Vilka åtgärder har socialförvaltningen i Kalmar kommun genomfört för att motverka desinformationskampanjen mot socialtjänsten? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om snöröjningen på Skälby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Mark Hammar (MP) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om D-vitaminstatus bland äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om toaletter vid Norrlidsparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Karin Karlsson (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) - Kommer serviceförvaltningen placera ut fler sorteringskärl på Kvarnholmen före sommaren? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Barn i Kalmar ska inte sorteras utifrån etnicitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle på grund av frånvaro.

2i. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om störningar från vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Utträde ur och avyttra aktier i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Försäljning av KIFAB i Kalmar AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Försäljning av HB Telemarken i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Måns Linge (M) och Annica Portland Bengtsson (M) om pilotprojekt med omsorgsläkare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Kajsa Hedin (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Max Troendlé (MP) om en klok och genomtänkt gatunamnspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Thoralf Alfsson (-) om ny regel för skyddsavstånd till vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Lotta Wahlmino (L) om förbättrad skyltning ger nöjdare kommuninvånare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Kajsa Hedin (M) om cykeltrafikskola för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om informationskampanj mot socialtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Hur kommunicerar vi med invånarna om centrumutveckling i Norrliden? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur hanterar utbildningsförvaltningen den ökade befolkningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle på grund av frånvaro.

2m. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Hur blir det med återvinningsstation i närheten av Sandås/Tegelviken? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2n. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S): Hur underhålls våra övergångsställen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2o. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Har vi utvärderat resultatet av lovskolan i årskurs 9? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle på grund av frånvaro.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 mars 2022