Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari

2.1 Fråga från Christopher Dywik (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S), överlämnad till Södermöre kommundelsnämnds ordförande Elisabeth
Gustavsson (S): Ska religionsfobi förhindra barnens rätt till en meningsfylld
fritid?

2.4 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger
Holmberg (S): Fler konsulter på socialförvaltningen?

2.7 Fråga från Christopher Dywik (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Christopher Dywik (KD) till Södermöre kommundelsnämnds ordförande
Elisabeth Gustavsson (S): Specialpedagoger en viktig stödfunktion?

2.10 Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S), överlämnad till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S):
Hur kompenserar Kalmar kommun för nedskärningarna inom LSS?

Prisutdelningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utdelning av Kalmar kommuns interna jämställdhetspris och Kalmar kommuns
tillgänglighetspris.

2.11 Interpellation från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza
(S): Barn som faller mellan stolarna

2.12 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande
Roger Holmberg (S): Dags för en servicegaranti för företagare?

2.13 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2.13 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens
ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Bertil Dahl (V):
Många klimatinitiativ - hur nära målet är vi?

2.14 Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V):
Ställ krav på kontanthantering!

2.15 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till omsorgsnämndens ordförande
Michael Ländin (S): Ny teknik - nya möjligheter?