Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2019

Inledning. Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) informerar om samarbetet med Kalmars jämförelsekommuner och presenterar dagens gäster från Kristianstads kommun. Kommunfullmäktigs ordförande i Kristianstad, Bo Silverberg (M) talar till Kalmar kommuns fullmäktige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information av Per Dahl (M), ordförande för kommunens revisorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur efterföljs genomförandeplanerna egentligen hos Norrlandia? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till Mattias Adolfson (S), överlämnad till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S): Har Kalmar kommun en klimatanpassningsplan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S), angående förtur för nyanlända i bostadskön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad är planerna för Folkets Park? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Uttag ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar City Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Ny taxa för parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Försäljning av del av fastigheterna Tallhagen 2:13 och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Malmen 2:1 (blivande Tumlaren 2) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Åtgärder för minskad användning av engångsplast i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Kalmar är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
moget för öppet till 04:00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Mats Nyblom (S) om narkotikaanvändningen bland yngre tonåringar i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
årsredovisning 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Fröbergska stiftelsens årsredovisning och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
revisionsberättelse för 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 10 september 2019
Publicerad: 18 juni 2019