Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2019

Inledning. Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) informerar om samarbetet med Kalmars jämförelsekommuner och presenterar dagens gäster från Kristianstads kommun. Kommunfullmäktigs ordförande i Kristianstad, Bo Silverberg (M) talar till Kalmar kommuns fullmäktige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information av Per Dahl (M), ordförande för kommunens revisorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontroll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur efterföljs genomförandeplanerna egentligen hos Norrlandia?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till Mattias Adolfson (S), överlämnad till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S): Har Kalmar kommun en klimatanpassningsplan?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S), angående förtur för nyanlända i bostadskönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad är planerna för Folkets Park?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Uttag ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar Citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Ny taxa för parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Försäljning av del av fastigheterna Tallhagen 2:13 ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Malmen 2:1 (blivande Tumlaren 2)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Åtgärder för minskad användning av engångsplast ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Kalmar ärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
moget för öppet till 04:00länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Motion från Mats Nyblom (S) om narkotikaanvändningen bland yngre tonåringar i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
årsredovisning 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Fröbergska stiftelsens årsredovisning ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
revisionsberättelse för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
för koncernen Kalmar Kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 10 september 2019
Publicerad: 18 juni 2019