Kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2019

Inledning. Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) informerar om samarbetet med Kalmars jämförelsekommuner och presenterar dagens gäster från Kristianstads kommun. Kommunfullmäktigs ordförande i Kristianstad, Bo Silverberg (M) talar till Kalmar kommuns fullmäktige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information av Per Dahl (M), ordförande för kommunens revisorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontroll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor och förskolor?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur efterföljs genomförandeplanerna egentligen hos Norrlandia?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till Mattias Adolfson (S), överlämnad till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S): Har Kalmar kommun en klimatanpassningsplan?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S), angående förtur för nyanlända i bostadskönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad är planerna för Folkets Park?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Uttag ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar Citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Ny taxa för parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Försäljning av del av fastigheterna Tallhagen 2:13 ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Malmen 2:1 (blivande Tumlaren 2)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Åtgärder för minskad användning av engångsplast ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Kalmar ärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
moget för öppet till 04:00länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Motion från Mats Nyblom (S) om narkotikaanvändningen bland yngre tonåringar i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
årsredovisning 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Fröbergska stiftelsens årsredovisning ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
revisionsberättelse för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
för koncernen Kalmar Kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 10 september 2019
Publicerad: 18 juni 2019