Kommunfullmäktiges sammanträde 23 april 2018

En tyst minutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Thoralf Alfsson (SD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga från Thoralf Alfsson (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående socialförvaltningens möjligheter att vara behjälpliga i polis och åklagares arbete med förundersökningar

2b. Fråga från Fredrik Sjömar (SD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur går det med åtgärdandet av bristerna i Kalmars skolsköterskerum?

2e. Interpellation från Inger Hilmansson (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson  (S): Vad kostar utmärkelsen Årets stadskärna?

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Max Troendlé (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Nytt beslut efter vårändringsbudgeten?

2g. Interpellation från Björn Brändewall (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Hur har det gått med sociala hänsyn vid upphandlingar?

2h. Interpellation från Per Dahl (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Per Dahl (M) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Ska man behöva åka 18 kilometer för att köpa ett paket skinka?

2j. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Annika Carlsson Wistedt till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Varför vill kommunen öka antalet chefer?

Information om allmänpolitisk debatt vid nästa sammanträde, 28 maj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Information om Kalmar kommuns årsredovisning 2017 och möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017 avseende Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Årsrapporter 2017 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Kalmar kommuns årsredovisning 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Revisionsberättelse för 2017, revisorernas granskning av årsredovisningen 2017 samt revisorernas utvärderings-berättelse och årsrapport 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Ägardirektiv 2018 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Handlingsplan mot våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Pelle Sederkvist (M) om belysning i våra pulkabackarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Återrapportering av verkställighet av kommun-fullmäktiges beslut 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Valärenden och 15. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Hur tar vi ansvar för klimatpåverkan från flygande från Kalmar Öland Airport?


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Publicerad: 24 april 2018