JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Kommun och politik

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nio nämnder och en gemensam nämnd.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

En kommuns organisation kan se lite olika ut. Gemensamt är att verksamheten styrs av en politisk ledning.

Vision 2025 - Ett Kalmar för alla

Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag

Styrande dokument

En kommuns verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna ut...

Kommunfakta

Kalmar kommuns befolkning har vuxit under flera år. Under 2016 ökade Kalmar kommun med 867 personer vilket är en av...

Diarium och arkiv

Här kan du söka ärenden.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Kalmar kommuns anslagstavla

Aktuella anslag och kungörelser för Kalmar kommun

$widget.img.alt

Vision 2025 - Ett Kalmar för alla

Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje d...

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang

Kommunfullmäktige
Det är kommunfullmäktige som beslutar om antalet politiker i varje nämnd samt utser ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, det vill säga nämndens presidium.

Överenskommelse
Fram till oktober 2018 leds Kalmar kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De har ett gemensamt ansvar för hela den politiska verksamheten och utgör tillsammans den politiska kommunledningen.