Kommun och politik

Kalmar kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nio nämnder och en gemensam nämnd.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Diarium och arkiv

Här kan du söka efter ärenden och handlingar

Press- och informationsmaterial

Vi informerar invånare, medarbetare, media med flera

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar ska vara en kommun för alla

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du Kalmar kommuns olika tillgänglighetsredogörelser.

Kalmar kommuns anslagstavla

Aktuella anslag och kungörelser för Kalmar kommun

Gamla Kalmarbilder

Bildarkiv med gamla Kalmarbilder

Nyheter

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.

Överenskommelse
Under mandatperioden 2018–2022 kommer Kalmar kommun att ledas av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.