Kommun och politik

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nio nämnder och en gemensam nämnd.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om antalet politiker i varje nämnd samt utser ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, det vill säga nämndens presidium.

Överenskommelse

Fram till oktober 2018 leds Kalmar kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De har ett gemensamt ansvar för hela den politiska verksamheten och utgör tillsammans den politiska kommunledningen.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

En kommuns organisation kan se lite olika ut. Gemensamt är att verksamheten styrs av en politisk ledning.

Vision 2025 - Ett Kalmar för alla

Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag

Styrande dokument

En kommuns verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna ut...

Kommunfakta

Kalmar kommuns befolkning har vuxit under flera år. Under 2016 ökade Kalmar kommun med 867 personer vilket är en av...

Diarium och arkiv

Här kan du söka ärenden.

Nyheter

 • Kommun och politik / 20 oktober

  Stora satsningar på föreningslivet

  Fyra konstgräsplaner, en ny ishall, två nya sporthallar, en multiarena som motsvarar 3,5 sporthallar...

  $article.img.alt
 • Kommun och politik / 18 oktober

  Satsningar på hela Kalmar

  48 miljoner kronor i satsningar på fiberutbyggnad, införandet av en bygdepeng om 5 miljoner kronor o...

  $article.img.alt
 • Kommun och politik / 26 september

  Trygghetsmätning 2017

  Är du en av de ungefär 3000 invånare i Kalmar som fått enkäten Trygghetsmätning 2017 i brevlådan? Då...

  $article.img.alt

Evenemang

Kunde inte hitta några evenamang.