Kommun och politik

Illustration som föreställer personer som sätter upp lappar på en whiteboardtavla

Kalmar kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nio nämnder och två gemensamma nämnder

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Press- och informationsmaterial

Vi informerar invånare, medarbetare, media med flera

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar kommun ska vara hållbar ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv, både idag och imorgon.

Diarium och arkiv

Här kan du söka efter ärenden och handlingar

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du Kalmar kommuns olika tillgänglighetsredogörelser.

Övriga länkar

Kalmarpriset

Kalmarpriset - en hedersutmärkelse

Gamla Kalmarbilder

Bildarkiv med gamla Kalmarbilder

Beslut i korthet

Beslut i korthet är sammanfattningar av aktuella politiska besluten som tagits i kommunfullmäktige i...

Nyheter

Evenemang

false

Överenskommelse
Under mandatperioden 2022–2026 kommer Kalmar kommun att ledas av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.