Allmänna val

Vart fjärde år har vi val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Sverige. Detta sker alltid den andra söndagen i september. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.