Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, verkstads-, kost- och städtjänster till kommunens verksamheter. Servicenämnden ansvarar även för gator, parker och grönområden samt friluftsverksamhet.

Sammanträdesdagar 2023. Samtliga möten börjar klockan 13.00. Med reservation för ändringar.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kontakt

Tidigare protokoll servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve