Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, verkstads-, kost- och städtjänster till kommunens verksamheter. Servicenämnden ansvarar även för gator, parker och grönområden samt friluftsverksamhet.

Sammanträdesdagar 2022. Samtliga möten börjar klockan 13.00. Med reservation för ändringar.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Protokoll, kallelser och handlingar 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2022
Kallelser 2022

Kontakt

Tidigare protokoll servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve