Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, verkstads-, kost- och städtjänster till kommunens verksamheter.

Servicenämnden ansvarar även för gator, parker och grönområden samt friluftsverksamhet.

Sammanträdesdagar 2019. Samtliga möten börjar klockan 13.00. Med reservation för ändringar.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Protokoll, kallelser och handlingar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser 2019
Protokoll 2019

Tidigare protokoll servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve...