Kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni 2020

10.30 Information om idékatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föredragande: Åke Andersson, Destination Kalmar AB och Björn Strimfors, kommunledningskontoret

10:50 Information av Per Dahl, ordförande för kommunens revisorerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): om viltkött på menyn 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Vad har vi lärt oss av Malmö stad för att få fler män i förskolan?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Micael Foghagen (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): På vilka grunder kunde kommunen uppföra denna cykelparkering med tanke på byggnadsminnesmärket och hur såg beslutsgången ut?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Annica Portland Bengtsson (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur tänker du arbeta för att omsorgen ska vara förebyggande och förberedd på att hindra smittspridning på boende och i hemtjänst?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Fungerar smittskyddet överallt?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur fungerar det med testningen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Fråga från Kajsa Hedin (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Ska inte kommunen följa de regelverk som gäller för avstånd från handikapparkering till entré? Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Varför har Kalmars historiska monument tillåtits att förfalla?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad görs för att förbättra Kalmars företagsklimat?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Vilka varor köper Kalmar från kommunistdiktaturen Kina och vad görs för att byta ut dessa varor till motsvarande varor från Sverige, EU eller andra demokratiska stater?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP), till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism? Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Kalmarsundsverket – godkännande av investering och utökad borgensramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Ärendeframställan från kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare om nya medlemskommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Försäljning av del av fastigheten Publiken 1 (BR), Fredriksskanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Försäljning av del av fastigheten Publiken 1 (HR), Fredriksskanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Detaljplan för del av Tegelviken 2:4, väster om Stensbergsvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Detaljplan för del av Liljan 7, Kalmarsundsparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Kajsa Hedin och Annica Portland Bengtsson (M)- Kan gamla simhallen bli ett nytt P-hus?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att uppdatera skyltprogrammet för Kvarnholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Kalmarsundsregionens Renhållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 16 juni 2020