Kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020

1. Upprop och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Varför ingen överlämning till kommunala aktivitetsansvaret?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Björn Brändewall (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Kommer multiarenorna rustas upp samt göras smittsäkra?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Hur hanterar socialförvaltningen de medarbetare som eventuellt ingår i riskgrupp eller har närstående som ingår i riskgrupp?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): När kommer den utlovade utvärderingen presenteras och anser majoriteten liksom oss, att det vore lämpligt att ändra tiden för ärendeparkeringen från 30 till 60 minuter?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Denna interpellation kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

3. Information om årsredovisningen 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Årsrapporter 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Kalmar kommuns årsredovisning 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Revisionsberättelse för 2019, revisorernas granskning av årsredovisningen 2019 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för stöd till föreningslivet med anledning av coronapandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Ändring i regler för Kalmar kommuns tomtkö samt riktlinjer för försäljning av villatomter i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Uppdatering av hamnordning för Kalmar Hamn ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Bolagsordning för Kalmar Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Friluftsprogram Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att införa smileymärkning i Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Motion från Kajsa Hedin (M) om teckenspråkig profil i förskola och grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 april 2020