Kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020

1. Upprop och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Varför ingen överlämning till kommunala aktivitetsansvaret? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Björn Brändewall (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Kommer multiarenorna rustas upp samt göras smittsäkra? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Hur hanterar socialförvaltningen de medarbetare som eventuellt ingår i riskgrupp eller har närstående som ingår i riskgrupp? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): När kommer den utlovade utvärderingen presenteras och anser majoriteten liksom oss, att det vore lämpligt att ändra tiden för ärendeparkeringen från 30 till 60 minuter? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Denna interpellation kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

3. Information om årsredovisningen 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Årsrapporter 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Kalmar kommuns årsredovisning 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Revisionsberättelse för 2019, revisorernas granskning av årsredovisningen 2019 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för stöd till föreningslivet med anledning av coronapandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Ändring i regler för Kalmar kommuns tomtkö samt riktlinjer för försäljning av villatomter i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Uppdatering av hamnordning för Kalmar Hamn AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Friluftsprogram Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att införa smileymärkning i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Motion från Kajsa Hedin (M) om teckenspråkig profil i förskola och grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 april 2020