Kommunfullmäktiges sammanträde 29 januari 2024

Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och interpellationer

2a. Fråga från Ellinor Troli (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Heimark Sjögren (S), om text- och teckentolkade fullmäktigesammanträden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Olle Olson (M) till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S) om Kalmar Öland Airport är en viktig del i Kalmar kommuns framtid? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om palliativ vårdutbildning för anställda inom omsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Behandlas vid senare sammanträde på grund av frånvaro

2d. Fråga från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om trygg och säker bemanning för kommunens omsorgstagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Behandlas vid senare sammanträde på grund av frånvaro

2e. Fråga från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om busshållplatserna som saknas på nya linjerna 404 och 411 blir klara tills linjerna startar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till överförmyndarnämndens ordförande Anette Lingmerth (S), om hur Kalmar kommun säkerställer att gode män och förvaltare sköter de utsattas ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om vad Kalmar kommun gör för att motverka antisemitismen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om vilka sommargator som planeras för sommaren 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till utbildningsnämndens ordförande Marie Simonsson (S) om förekomsten av narkotika på och runtomkring skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötet ajourneras för utdelning av priser

Kalmar kommuns integrationspris 2023, Kalmar kommuns jämställdhetspris 2023, Kalmar kommuns interna jämställdhetspris 2023, Kalmar kommuns tillgänglighetspris 2023 och landsbygdspriset 2023. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunch

Kommunens revisorers ordförande Per Dahl redogör för revisorernas arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Kalmar kommuns mobilitetsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Paus

Ärende 3 fortsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärende 3 omröstning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastighet Dörby 1:10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastighet Glasbruket 1 (skifte 1 och 2), delar av fastighet Lyckhult 1:116 (skifte 5 och 6) samt del av Trottorp S:3 (skifte 1 och 2) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastighet Knapegården 1:97 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastigheterna Påryd 1:201, Påryd 1:21, Påryd 1:137, Påryd 1:132, Påryd 1:148, Påryd 1:34, Påryd 1:160, Påryd 1:98 och Påryd 1:229 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Ny taxa enligt lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund - Mönsterås kommun 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Verksamhetsplan med budget 2024 för kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Fredrik Sjömar (KD) om att minska barngrupperna på kommunens förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Motion från Jonathan Sager (SD) och Lillemor Marcus Jonsson (SD) om att införa en gemensam kommunal skoluniform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om hur socialtjänsten hanterar desinformationskampanjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om implementering och hantering av AI-teknologi i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om Kalmars krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S) om hållbara resor senast 2035 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2n. Interpellation från Christopher Dywik (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om studieförbundet Ibn Rushd:s verksamhet i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 30 januari 2024