Landsbygdsnämnden

Nämnden ansvarar för Kalmar kommuns strategiska arbete med landsbygdsutveckling. I uppdraget ingår demokratiutveckling på landsbygden. Nämndens verksamhet ska till största del röra verksamhet utanför Kalmar tätort.

Protokoll, kallelser och handlingar till och med 2 maj 2024

Nämnden ska bland annat inom sitt ansvarsområde:

  • Aktivt arbeta med landsbygds- och demokratiutveckling
  • Stärka och understödja andra nämnders arbete med barn och ungdomars inflytande på landsbygden.
  • stödja, stimulera och lämna bidrag till förbund, föreningar, organisationer och verksamheter på landsbygden
  • remissinstans för bidrag till enskilda vägar som beslutas av servicenämnden
  • ansvara för friluftsfrågor