Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut