Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut