Medborgarförslag - din möjlighet att påverka kommunal verksamhet

Alla som är folkbokförda i Kalmar kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På så sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Kalmars utveckling.

Kort sammanfattat kan skillnaderna förklaras enligt nedan:

  • Felanmälan: En akut åtgärd, någon kan göra sig illa om det inte åtgärdas. Målet är att åtgärd sker så skyndsamt som möjligt.
  • Synpunkt: En åtgärd som inte är akut, ingen kommer att göra sig illa om det inte åtgärdas men det kan upplevas trevligare. Om det är en synpunkt som är genomförbar kommer den tas om hand om och åtgärdas.
  • Medborgarförslag: När det inte finns något befintligt att åtgärda, men du som folkbokförd i Kalmar kommun vill påverka för att förbättra och utveckla Kalmar. Ditt medborgarförslag ska mynna ut i ett konkret förslag. Vi kommer att kontakta dig inför det sammanträde där ditt medborgarförslag ska behandlas. Du har då möjlighet att presentera förslaget för politikerna. Om du inte kan närvara går det bra att yttra dig skriftligt.

Skickar du in din synpunkt eller felanmälan via Kalmar kommuns e-tjänster kan du välja att följa ärendet och få direkt återkoppling.

Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal verksamhet men du får inte ta upp olika ämnen i samma medborgarförslag. Då måste du istället skriva mer än ett förslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Kalmar kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Enligt kommunallagen ska ditt medborgarförslag besvaras inom ett år. Vi strävar dock efter att ditt förslag ska behandlas inom tre månader.

Vi kommer att kontakta dig inför det sammanträde där ditt medborgarförslag ska behandlas. Du har då möjlighet att presentera förslaget för politikerna. Om du inte kan närvara går det bra att yttra dig skriftligt.

Kontakt