Kommunfullmäktiges sammanträde 30 november 2020

Kommunfullmäktigesammanträdet hölls digitalt. Presidiet satt samlat i stadshusets KS-sal och ledamöterna deltog via Microsoft Teams.

Inledning och upprop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Frågor och interpellationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler för sammanträdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Ägardirektiv 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Bildande av Kalmar kommuns inköpsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Köp av fastigheten Korsgården 1:3, Rockneby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Motion från Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) om lekplatser även för barn med funktionsvariationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Kalmar – en barnrättskommun? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Verksamhetsplan med budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023

Gruppledarnas inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledarnas replikrunda och fortsatt debatt fram till lunch Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsatt debatt efter lunchpausen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omröstning ärende 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 december 2020