Integritetspolicy för Kalmar kommunkoncern

Från och med 25 maj 2018 gäller den Europeiska Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, förkortat GDPR) som lag i EU och därmed i Sverige. Därför vill vi berätta för dig hur vi hanterar dina personuppgifter

Kontakt

GDPR för förtroendevalda

Hur vi behandlar förtroendevaldas personuppgifter under dataskyddsförordningen (GDPR).

GDPR för Kalmar Vatten AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Kalmar Vatten AB

GDPR inom Destination Kalmar AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Destination Kalmar

GDPR inom socialtjänsten och omsorgen

När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan person för handläggning inom socialtjän

Kamerabevakning Kalmar kommun

Information om kamerabevakning i Kalmar kommun