Kommunfullmäktiges sammanträde 27 maj 2019

Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information av kommunens säkerhetssamordnare Peo Carlsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Liselotte Ross (V): När startar nästa ”Sund Smart Stark Senior” i Kalmar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Christina Fosnes (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vem granskar vem? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S): Skogen – ett viktigt verktyg att nå våra miljö- och klimatmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Utvecklingsplan Kalmar slott 2020-2029 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende badplatsen Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal med Vita Sands camping AB avseende badplatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Detaljplan för del av Harby 1:81 (Ester Bagerskas väg), Trekanten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Revidering av avtal och reglemente för kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om tillräcklig och likvärdig räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunchpaus

Ärende 8 och 9 diskuterades gemensamt. Därefter behandlades ärendena var för sig i propositionsordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot tiggeri från Thoralf Alfsson

9. Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa ett lokalt förbud av passiv pengainsamling

10. Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa insynsplats i kommunens utskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Medborgarförslag om att införa förbud mot tiggeri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kalmarsunds Gymnasieförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Samordningsförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kalmarsundsregionens renhållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Uppföljning av handlingsplaner och program 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 maj 2019