Kommunfullmäktiges sammanträde 27 maj 2019

Inledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information av kommunens säkerhetssamordnare Peo Carlssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Liselotte Ross (V): När startar nästa ”Sund Smart Stark Senior” i Kalmar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Christina Fosnes (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vem granskar vem?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S): Skogen – ett viktigt verktyg att nå våra miljö- och klimatmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Utvecklingsplan Kalmar slott 2020-2029länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende badplatsen Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal med Vita Sands camping AB avseende badplatsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Detaljplan för del av Harby 1:81 (Ester Bagerskas väg), Trekantenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Revidering av avtal och reglemente för kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om tillräcklig och likvärdig räddningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunchpaus

Ärende 8 och 9 diskuterades gemensamt. Därefter behandlades ärendena var för sig i propositionsordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot tiggeri från Thoralf Alfsson

9. Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa ett lokalt förbud av passiv pengainsamling

10. Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa insynsplats i kommunens utskottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Medborgarförslag om att införa förbud mot tiggerilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kalmarsunds Gymnasieförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Samordningsförbundet i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kalmarsundsregionens renhållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Uppföljning av handlingsplaner och program 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 maj 2019