Styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
idrottspris-stadgar.pdföppnas i nytt fönster 50.7 kB 2019-12-08 21.19
kultur-och-idrottsstipendier-stadgar.pdföppnas i nytt fönster 48.1 kB 2019-12-08 21.31
kulturpris-stadgar.pdföppnas i nytt fönster 50.5 kB 2019-12-08 21.41
riktlinjer-for-kalmar-kommuns-gastfrihetsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 95.3 kB 2020-01-24 15.15
regler-for-bidrag-for-enskilda-vagar-och-privata-utfartsvagar.pdföppnas i nytt fönster 76.1 kB 2019-12-08 22.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kalmar-energi-holding-ab.pdföppnas i nytt fönster 91.1 kB 2019-12-09 12.04
kalmar-kommunbolag-ab.pdföppnas i nytt fönster 129 kB 2019-12-09 12.05
kalmar-oland-airport-ab.pdföppnas i nytt fönster 167.4 kB 2021-01-07 12.48
kalmar-science-park-ab.pdföppnas i nytt fönster 83.4 kB 2019-12-09 12.13
kalmar-vatten-ab.pdföppnas i nytt fönster 133.9 kB 2020-06-24 08.39
kifab-i-kalmar-ab.pdföppnas i nytt fönster 87 kB 2019-12-09 12.11
kalmarhem-ab.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2021-08-26 08.06
kalmar-hamn-ab.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2021-08-26 08.07
destination-kalmar-ab.pdföppnas i nytt fönster 171.3 kB 2021-08-26 08.07
vaxtplats-i-kalmar-ab.pdföppnas i nytt fönster 111.1 kB 2022-01-24 09.13
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kalmarsunds-overformyndarnamnd.pdföppnas i nytt fönster 212.3 kB 2019-11-27 19.29
kommunstyrelsen-delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 259 kB 2021-03-18 15.46
kultur-och-fritidsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 173.7 kB 2021-02-22 13.39
omsorgsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 162 kB 2021-07-02 15.36
samhallsbyggnadsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 427 kB 2021-11-10 11.02
servicenamnden.pdföppnas i nytt fönster 154.4 kB 2019-02-04 15.28
socialnamnden.pdföppnas i nytt fönster 917.9 kB 2020-09-15 13.06
sodermorekommundelsnamnd.pdföppnas i nytt fönster 506.7 kB 2021-01-08 08.24
utbildningsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 189 kB 2020-03-25 16.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kalmarsunds-gymnasieforbund.pdföppnas i nytt fönster 153.5 kB 2019-12-09 17.49
samordningsforbundet.pdföppnas i nytt fönster 299.6 kB 2019-12-09 17.09
förbundsordning-kretslopp-sydost.pdföppnas i nytt fönster 185 kB 2021-03-17 18.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
regler-for-bidrag-till-fortroendevalda-vid-utbildning-i-kommunala-fragor.pdföppnas i nytt fönster 56 kB 2019-12-09 18.20
regler-for-i-vilken-ordning-som-ersattare-ska-tjanstgora-2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 50.1 kB 2019-12-09 18.29
regler-for-kommunalt-partistod.pdföppnas i nytt fönster 57.6 kB 2019-12-09 18.38
arvodesregler-for-kalmar-kommuns-fortroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 180.8 kB 2022-01-05 09.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
upphandlingspolicy-med-riktlinjer.pdföppnas i nytt fönster 150.9 kB 2021-12-20 16.20
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
vanortsavtal-gdansk-1991.pdföppnas i nytt fönster 111.2 kB 2017-06-07 16.25
vanortsavtal-gdansk-1968.pdföppnas i nytt fönster 90.1 kB 2017-06-07 16.25
vanortsavtal-wilmington.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-06-07 16.25
vanortsavtal-panevezys.pdföppnas i nytt fönster 109.5 kB 2017-06-07 16.25
vanortsavtal-arendal-savaonlinna-m.fl.pdföppnas i nytt fönster 324.7 kB 2017-06-07 16.25
avtal-wismar.pdföppnas i nytt fönster 60.7 kB 2017-06-07 16.25
avtal-entebbe.pdföppnas i nytt fönster 336.8 kB 2017-06-07 16.25
samarbetsavtal-kaliningrad.pdföppnas i nytt fönster 89.5 kB 2017-06-07 16.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
informationssakerhetspolicy.pdföppnas i nytt fönster 121.7 kB 2019-12-17 12.19
digital-strategi.pdföppnas i nytt fönster 314.9 kB 2019-12-12 19.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
handlingsprogram-enligt-lagen-om-skydd-mot-olyckor-2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 4.8 MB 2019-12-12 19.23
kommunal-plan-for-radddningsinsats.pdföppnas i nytt fönster 433.7 kB 2020-09-25 11.40
risk-och-sarbarhetsanalys-for-kalmar-kommun-2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 555.9 kB 2020-09-14 14.45
styrdokument-for-kalmar-kommuns-arbete-med-krisberedskap-2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 360.6 kB 2020-09-14 14.46
larm-och-skyddspolicy.pdföppnas i nytt fönster 364.3 kB 2021-04-23 09.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
handlingsplan-fossilbranslefri-kommun-2030.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2020-01-11 18.14
handlingsplan-giftfria-forskole-o-skolmiljoer-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 8.3 MB 2018-02-01 17.45
lokala-foreskrifter-for-att-skydda-manniskors-halsa-och-miljon-enligt-miljobalken-for-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 3.1 MB 2017-06-07 16.29
miljopolicy.pdföppnas i nytt fönster 79.2 kB 2017-06-07 16.29
policy-for-moten-och-resor.pdföppnas i nytt fönster 148 kB 2021-12-20 09.07
handlingsplan-for-god-vattenstatus.pdföppnas i nytt fönster 7.1 MB 2021-12-20 12.58
klimatanpassningsplan-2021.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2022-01-10 13.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
foreskrifter-om-renhallning-pa-gangbanor-m.m.pdföppnas i nytt fönster 102.3 kB 2017-06-07 16.30
hamnordning.pdföppnas i nytt fönster 152.9 kB 2020-05-26 08.20
lokala-ordningsforeskrifter-for-torghandeln.pdföppnas i nytt fönster 292.6 kB 2017-06-07 16.30
riktlinjer-for-alkoholserveringstillstand.pdföppnas i nytt fönster 193.7 kB 2017-06-07 16.30
riktlinjer-for-parkering.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2017-06-07 16.30
foreskrifter-om-avfallshantering-kretslopp-sydost.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-01-11 15.05
lokala-ordningsforeskrifter.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2021-12-21 16.48
regler-for-jakt-pa-kommunal-mark.pdföppnas i nytt fönster 109.5 kB 2022-01-12 16.36
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kalmar-kommuns-organisation.pdföppnas i nytt fönster 139.6 kB 2021-08-31 10.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
drogpolitiskt-program.pdföppnas i nytt fönster 434.4 kB 2019-02-22 14.33
integration-en-handlingsplan-med-fokus-pa-inrikes-och-utrikes-fodda-2016-2020.pdföppnas i nytt fönster 207.2 kB 2020-01-11 17.06
lokalt-kollektivavtal-om-samverkan-mellan-parterna-i-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 123.1 kB 2019-01-20 18.30
pa-lika-villkor-hbtq-handlingsplan-2016-2020.pdföppnas i nytt fönster 237.2 kB 2018-12-04 09.06
policy-for-konsuppdelad-statistik.pdföppnas i nytt fönster 74.8 kB 2017-06-07 16.32
policy-kvalitet-miljo-arbetsmiljo.pdföppnas i nytt fönster 79.2 kB 2017-06-07 16.32
tilltrade-till-samhallet-strategi-och-stod-for-arbetet-med-delaktighet-och-tillganglighet-for-personer-med-funktionsnedsattning-2020-2030.pdföppnas i nytt fönster 314.6 kB 2019-10-31 10.35
personalprogram-2021.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2021-03-17 15.57
alkohol-och-drogpolicy.pdföppnas i nytt fönster 650.6 kB 2021-04-08 16.03
Strategi-for-jamstalldhet-2018-2024.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-05-27 10.52
Policy-för-hemarbete-distansarbete-riktlinje.pdföppnas i nytt fönster 173.3 kB 2021-12-14 10.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
allmant.pdföppnas i nytt fönster 81.5 kB 2019-12-16 21.31
arkiv.pdföppnas i nytt fönster 129.2 kB 2020-02-18 10.30
brottsforebyggande-radet.pdföppnas i nytt fönster 60.6 kB 2019-12-16 21.34
dahmska-stiftelsen-pa-stensberg.pdföppnas i nytt fönster 62 kB 2019-12-16 21.35
gemensam-overformyndarnamnd.pdföppnas i nytt fönster 60.1 kB 2019-12-16 21.35
hjalpmedelsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 70.9 kB 2019-12-16 19.54
intern-kontroll.pdföppnas i nytt fönster 53.8 kB 2019-12-16 20.13
kommunfullmaktige-arbetsordning.pdföppnas i nytt fönster 194.9 kB 2020-04-17 08.54
kultur-och-fritidsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 94 kB 2019-01-20 15.26
omsorgsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 91.7 kB 2019-01-20 15.26
pensionarsradet.pdföppnas i nytt fönster 84.2 kB 2019-05-31 10.41
revisorerna-i-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 90.6 kB 2018-02-02 15.15
samhallsbyggnadsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 79.7 kB 2019-02-17 20.13
servicenamnden.pdföppnas i nytt fönster 106.1 kB 2019-02-17 20.13
socialnamnden.pdföppnas i nytt fönster 95.1 kB 2019-01-20 15.26
sodermore-kommundelsnamnd.pdföppnas i nytt fönster 103.7 kB 2019-01-20 15.27
stiftelsen-krusenstiernska-garden.pdföppnas i nytt fönster 85.4 kB 2019-01-20 15.29
tillganglighetsradet.pdföppnas i nytt fönster 95.6 kB 2019-03-27 16.45
utbildningsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 90.7 kB 2019-01-20 15.31
vatten-och-miljonamnden.pdföppnas i nytt fönster 94.2 kB 2019-01-20 15.31
verifikationer.pdföppnas i nytt fönster 152.4 kB 2017-06-07 16.35
kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 179.5 kB 2021-01-26 16.49
krisledningsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 126.1 kB 2021-04-29 16.43
regelverk-boendeparkering.pdföppnas i nytt fönster 68 kB 2021-05-05 16.52
integrationsradet.pdföppnas i nytt fönster 97.2 kB 2021-06-22 13.56
privata-utforare-program-mal-inriktning.pdföppnas i nytt fönster 164.2 kB 2021-12-09 13.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
abva-tillaggsbestammelser.pdföppnas i nytt fönster 143.9 kB 2017-06-07 16.42
belysningsprogram-unika-kalmar.pdföppnas i nytt fönster 11.7 MB 2020-01-15 08.15
fordjupad-oversiktsplan-kvarnholmen.pdföppnas i nytt fönster 9.4 MB 2017-06-07 16.42
fordjupad-oversiktsplan-norrlidenstrand.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB 2017-06-07 16.42
fordjupad-oversiktsplan-sodrda-staden.pdföppnas i nytt fönster 38.9 MB 2017-06-07 16.42
fordjupad-oversiktsplan-sodra-staden-miljokonsekvens.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2017-06-07 16.42
gronstrukturplan.pdföppnas i nytt fönster 6.1 MB 2017-06-07 16.42
handlingsplan-angoring-och-parkering-i-kalmar-city.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-12-05 17.08
oversiktsplan.pdföppnas i nytt fönster 45.3 MB 2017-06-07 16.42
oversiktsplan-tematiskt-tillagg-vatten-och avlopp.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2018-03-13 14.24
parkeringsovervakningsomraden-i-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 5.2 MB 2020-02-25 15.27
regler-for-nyttoparkeringstillstand.pdföppnas i nytt fönster 127.8 kB 2020-02-25 15.33
regler-for-kalmar-kommuns-tomtko.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-06-09 15.43
riktlinjer-for-bostadsforsorjning.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2017-09-13 14.21
riktlinjer-for-exploateringsavtal.pdföppnas i nytt fönster 175.2 kB 2019-12-11 19.51
riktlinjer-for-friköp-av-tomtrattsmark-for-smahus-och-flerbostadshus.pdföppnas i nytt fönster 66.6 kB 2019-02-08 14.52
riktlinjer-for-forsaljning-av-villatomter-i-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 136.7 kB 2020-06-09 15.43
riktlinjer-for-markanvisningar.pdföppnas i nytt fönster 355.7 kB 2019-12-11 19.51
riktlinjer-for-planintressenters-medverkan-i-detaljplanelaggning.pdföppnas i nytt fönster 288.8 kB 2020-09-14 14.43
vindkraftsplan.pdföppnas i nytt fönster 9.1 MB 2017-06-07 16.42
Kalmar-vatten-allmanna-bestammelser.PDFöppnas i nytt fönster 1.5 MB 2021-05-07 12.55
parkeringsriktlinjer.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2021-05-05 10.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
brandkarens-taxor-tillyn-skydd-mot olyckor-tillstand-och-tillsyn-enligt lagen om brandfarliga-och-explosiva-varor.pdföppnas i nytt fönster 265.2 kB 2020-07-01 14.56
felparkeringsavgiftens-storlek.pdföppnas i nytt fönster 84 kB 2020-01-12 20.59
forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-maxtaxa.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2020-01-14 15.51
kommunens-offentliga-kontroll-av-livsmedel-taxa.pdföppnas i nytt fönster 132.7 kB 2020-01-14 21.48
lagen-om-skydd-mot-internationella-hot-mot-manniskors-halsa-taxa.pdföppnas i nytt fönster 105.4 kB 2017-06-07 16.45
odlingslotter-taxa.pdföppnas i nytt fönster 73.6 kB 2019-02-01 15.01
privata-bryggor-taxa.pdföppnas i nytt fönster 62.7 kB 2017-06-07 16.45
provning-och-tillsyn-inom-miljobalkens-omrade-taxa.pdföppnas i nytt fönster 887.1 kB 2018-06-08 11.59
samhallsbyggnadsnamndens-tillsyn-enligt-stralskyddslagen-taxa.pdföppnas i nytt fönster 115.7 kB 2020-01-14 21.31
VA-taxa-2021.pdföppnas i nytt fönster 460.6 kB 2021-01-11 14.46
taxor-och-avgifter-2021-kretslopp-sydost.pdföppnas i nytt fönster 404.1 kB 2021-01-11 14.55
PBL-taxa-2011.pdföppnas i nytt fönster 483.1 kB 2021-01-27 14.53
taxa-smabatshamnar-upplaggningsplatser.pdföppnas i nytt fönster 67.3 kB 2021-01-27 15.31
socialforvaltningen-avgifter-o-ersättningar-2021.pdföppnas i nytt fönster 220.6 kB 2021-01-27 16.08
avgifter-for-upplatelse-av-offentliga-platser-2021.pdföppnas i nytt fönster 54.9 kB 2021-01-27 16.52
tillstand-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-avgifter.pdföppnas i nytt fönster 269.4 kB 2021-03-05 07.39
tillsyn-handel-receptfria-lakemedel-forsaljning-tobak-folkol-elektroniska-cigaretter-pafyllningsbehallare-avgifter.pdföppnas i nytt fönster 130.7 kB 2021-03-05 07.40
kopior-mm-av-allmanna-handlingar.pdföppnas i nytt fönster 155.4 kB 2021-04-29 16.21
parkeringsavgifter.pdföppnas i nytt fönster 637.4 kB 2021-05-05 16.39
omsorgsvgifter-broschyr-2021.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2021-05-06 14.10
gravtillstand.pdföppnas i nytt fönster 77.3 kB 2021-07-05 15.07
taxor-för-schaktarbeten-och-aterställningsarbeten.pdföppnas i nytt fönster 99.5 kB 2021-08-12 09.35
taxor-och-avgifter-kultur-och-fritidsnamnden-2022.pdföppnas i nytt fönster 348.5 kB 2022-01-24 11.13
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
agardirektiv-kalmar-oland-airport-ab.pdföppnas i nytt fönster 184.4 kB 2021-01-13 11.23
agardirektiv-kalmar-kommunbolag.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2021-12-17 11.29
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
biblioteksplan-2020-2025.pdföppnas i nytt fönster 665.1 kB 2020-02-18 22.07
evenemangsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 5.9 MB 2019-02-18 18.50
handlingsplan-for-att-forebygga-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer.pdföppnas i nytt fönster 115.8 kB 2017-06-07 16.48
handlingsplan-for-samverkan-och-atgarder-for- att-forebygga-och-motverka-valdsbejakande-extremism-2018-2025.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-01-12 10.38
handlingsplan-Integration.pdföppnas i nytt fönster 206.2 kB 2020-09-11 13.46
pa-lika-villkor-hbtq-handlingsplan-2016-2020.pdföppnas i nytt fönster 237.2 kB 2018-12-04 09.07
riktlinjer-for-servering-av-alkoholdrycker-i-samband-med-representation.pdföppnas i nytt fönster 104.5 kB 2017-06-07 16.48
riktlinjer-for-flaggning.pdföppnas i nytt fönster 86.6 kB 2019-05-08 11.21
riktlinjer-kalmar-kommuns-minoritetspolitiska-arbete-2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 111.6 kB 2019-10-30 11.28
riktlinjer-mot-mutor-och-jav.pdföppnas i nytt fönster 135.1 kB 2018-09-13 11.38
riktlinjer-reklam-kommunala-idrottsanlaggningar.pdföppnas i nytt fönster 133.8 kB 2020-04-28 09.00
riktlinjer-skolskjuts-kalmar-kommun-2020.pdföppnas i nytt fönster 154.1 kB 2020-09-02 16.12
tillträde-till-samhället-tillgänglighetsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 10.7 MB 2020-09-08 15.46
tillträde-till-samället-LATTLAST-tillganglighetsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 12 MB 2020-09-08 15.48
riktlinjer-för-uteserveringar.pdföppnas i nytt fönster 710.7 kB 2021-01-11 15.12
program-friluftsliv-del1.pdföppnas i nytt fönster 9.9 MB 2021-01-29 09.58
program-friluftsliv-del2.pdföppnas i nytt fönster 17.2 MB 2021-01-29 09.58
ett-kalmar-for-alla-vision-2025.pdföppnas i nytt fönster 243.4 kB 2021-04-29 16.12
Regler-för-jakt-pa-kommunal-mark.pdföppnas i nytt fönster 354.5 kB 2021-07-05 07.38
Regler-kommunstyrelsens-externa-priser-tillganglighet-jamstalldhet-integration.pdföppnas i nytt fönster 160.1 kB 2021-07-05 07.40

Kontakt