Styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter..

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
idrottspris-stadgar.pdföppnas i nytt fönster 50.7 kB 2019-12-08 21.19
kultur-och-idrottsstipendier-stadgar.pdföppnas i nytt fönster 48.1 kB 2019-12-08 21.31
kulturpris-stadgar.pdföppnas i nytt fönster 50.5 kB 2019-12-08 21.41
riktlinjer-for-kalmar-kommuns-gastfrihetsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 95.3 kB 2020-01-24 15.15
regler-for-bidrag-for-enskilda-vagar-och-privata-utfartsvagar.pdföppnas i nytt fönster 76.1 kB 2019-12-08 22.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kalmar-energi-holding-ab.pdföppnas i nytt fönster 91.1 kB 2019-12-09 12.04
kalmar-oland-airport-ab.pdföppnas i nytt fönster 167.4 kB 2021-01-07 12.48
kalmar-science-park-ab.pdföppnas i nytt fönster 83.4 kB 2019-12-09 12.13
kalmar-vatten-ab.pdföppnas i nytt fönster 133.9 kB 2020-06-24 08.39
kalmar-kommunbolag-ab.pdföppnas i nytt fönster 111.3 kB 2023-01-04 16.20
kalmarhem-ab.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2021-08-26 08.06
kalmar-hamn-ab.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2021-08-26 08.07
destination-Kalmar-AB.pdföppnas i nytt fönster 83.9 kB 2023-01-04 16.22
vaxtplats-i-kalmar-ab.pdföppnas i nytt fönster 77.6 kB 2023-01-04 16.21
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 259 kB 2021-03-18 15.46
kultur-och-fritidsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 173.7 kB 2021-02-22 13.39
samhallsbyggnadsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 411.6 kB 2023-01-17 08.56
servicenamnden.pdföppnas i nytt fönster 154.4 kB 2019-02-04 15.28
socialnamnden.pdföppnas i nytt fönster 917.9 kB 2020-09-15 13.06
sodermorekommundelsnamnd.pdföppnas i nytt fönster 506.7 kB 2021-01-08 08.24
utbildningsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 189 kB 2020-03-25 16.18
omsorgsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 4.9 MB 2022-05-05 08.51
kalmarsunds-overformyndarnamnd.pdföppnas i nytt fönster 153.9 kB 2022-09-26 16.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kalmarsunds-gymnasieforbund.pdföppnas i nytt fönster 153.5 kB 2019-12-09 17.49
samordningsforbundet.pdföppnas i nytt fönster 299.6 kB 2019-12-09 17.09
förbundsordning-kretslopp-sydost.pdföppnas i nytt fönster 185 kB 2021-03-17 18.04
forbundsordning-raddningstjansten-sydost.pdföppnas i nytt fönster 514 kB 2023-01-19 19.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
regler-for-bidrag-till-fortroendevalda-vid-utbildning-i-kommunala-fragor.pdföppnas i nytt fönster 56 kB 2019-12-09 18.20
regler-for-kommunalt-partistod.pdföppnas i nytt fönster 57.6 kB 2019-12-09 18.38
arvodesregler-for-kalmar-kommuns-fortroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 150.3 kB 2023-01-04 12.50
regler-for-i-vilken-ordning-som-ersättare-ska-tjanstgora-2023-2026.pdföppnas i nytt fönster 77.2 kB 2023-01-11 16.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
upphandlingspolicy-med-riktlinjer.pdföppnas i nytt fönster 150.9 kB 2021-12-20 16.20
privata-utforare-program-mal-inriktning.pdföppnas i nytt fönster 164.2 kB 2022-07-07 13.32
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
vanortsavtal-gdansk-1991.pdföppnas i nytt fönster 111.2 kB 2017-06-07 16.25
vanortsavtal-gdansk-1968.pdföppnas i nytt fönster 90.1 kB 2017-06-07 16.25
vanortsavtal-wilmington.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-06-07 16.25
vanortsavtal-panevezys.pdföppnas i nytt fönster 109.5 kB 2017-06-07 16.25
vanortsavtal-arendal-savaonlinna-m.fl.pdföppnas i nytt fönster 324.7 kB 2017-06-07 16.25
avtal-wismar.pdföppnas i nytt fönster 60.7 kB 2017-06-07 16.25
avtal-entebbe.pdföppnas i nytt fönster 336.8 kB 2017-06-07 16.25
samarbetsavtal-kaliningrad.pdföppnas i nytt fönster 89.5 kB 2017-06-07 16.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
informationssakerhetspolicy.pdföppnas i nytt fönster 121.7 kB 2019-12-17 12.19
digital-strategi.pdföppnas i nytt fönster 314.9 kB 2019-12-12 19.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kommunal-plan-for-radddningsinsats.pdföppnas i nytt fönster 433.7 kB 2020-09-25 11.40
risk-och-sarbarhetsanalys-for-kalmar-kommun-2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 555.9 kB 2020-09-14 14.45
styrdokument-for-kalmar-kommuns-arbete-med-krisberedskap-2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 360.6 kB 2020-09-14 14.46
larm-och-skyddspolicy.pdföppnas i nytt fönster 364.3 kB 2021-04-23 09.55
handlingsprogram-enligt-lagen-om-skydd-mot-olyckor.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2022-08-15 10.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
handlingsplan-fossilbranslefri-kommun-2030.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2020-01-11 18.14
handlingsplan-giftfria-forskole-o-skolmiljoer-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 8.3 MB 2018-02-01 17.45
lokala-foreskrifter-for-att-skydda-manniskors-halsa-och-miljon-enligt-miljobalken-for-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 3.1 MB 2017-06-07 16.29
miljopolicy.pdföppnas i nytt fönster 79.2 kB 2017-06-07 16.29
policy-for-moten-och-resor.pdföppnas i nytt fönster 148 kB 2021-12-20 09.07
handlingsplan-for-god-vattenstatus.pdföppnas i nytt fönster 7.1 MB 2021-12-20 12.58
klimatanpassningsplan-2021.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2022-01-10 13.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
foreskrifter-om-renhallning-pa-gangbanor-m.m.pdföppnas i nytt fönster 102.3 kB 2017-06-07 16.30
lokala-ordningsforeskrifter-for-torghandeln.pdföppnas i nytt fönster 292.6 kB 2017-06-07 16.30
riktlinjer-for-alkoholserveringstillstand.pdföppnas i nytt fönster 193.7 kB 2017-06-07 16.30
riktlinjer-for-parkering.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2017-06-07 16.30
regler-for-jakt-pa-kommunal-mark.pdföppnas i nytt fönster 109.5 kB 2022-01-12 16.36
foreskrifter-for-markarbeten-Kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 312 kB 2022-03-31 08.32
hamnordning.pdföppnas i nytt fönster 179.4 kB 2022-09-27 11.58
renhallningsordning-avfallsforeskrift-kretslopp-sydost.pdföppnas i nytt fönster 18.8 MB 2022-10-17 14.35
lokala-ordningsforeskrifter.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2023-01-17 09.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kalmar-kommuns-organisation.pdföppnas i nytt fönster 124.9 kB 2023-01-11 10.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
alkohol-och-drogpolicy.pdföppnas i nytt fönster 650.6 kB 2021-04-08 16.03
drogpolitiskt-program.pdföppnas i nytt fönster 434.4 kB 2019-02-22 14.33
integration-en-handlingsplan-med-fokus-pa-inrikes-och-utrikes-fodda-2016-2020.pdföppnas i nytt fönster 207.2 kB 2020-01-11 17.06
lokalt-kollektivavtal-om-samverkan-mellan-parterna-i-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 123.1 kB 2019-01-20 18.30
pa-lika-villkor-hbtq-handlingsplan-2016-2020.pdföppnas i nytt fönster 237.2 kB 2018-12-04 09.06
personalprogram-2021.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2021-03-17 15.57
policy-for-hemarbete-och-distansarbete-med-riktlinjer.pdföppnas i nytt fönster 107.5 kB 2023-01-26 11.59
policy-for-konsuppdelad-statistik.pdföppnas i nytt fönster 74.8 kB 2017-06-07 16.32
policy-kvalitet-miljo-arbetsmiljo.pdföppnas i nytt fönster 79.2 kB 2017-06-07 16.32
strategi-och-stod-for-arbetet-med-delaktighet-och-tillganglighet-for-personer-med-funktionsnedsattning-2020-2030.pdföppnas i nytt fönster 314.6 kB 2019-10-31 10.35
strategi-for-jamstalldhet-2018-2024.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2021-05-27 10.52
strategi-for-etnisk-och-kulturell-inkludering-2022-2025.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2023-01-23 10.36
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
allmant-reglemente-for-kalmar-kommuns-namnder.pdföppnas i nytt fönster 119.4 kB 2023-01-11 19.12
arkiv.pdföppnas i nytt fönster 129.2 kB 2020-02-18 10.30
brottsforebyggande-radet.pdföppnas i nytt fönster 60.6 kB 2019-12-16 21.34
dahmska-stiftelsen-pa-stensberg.pdföppnas i nytt fönster 62 kB 2019-12-16 21.35
gemensam-overformyndarnamnd.pdföppnas i nytt fönster 60.1 kB 2019-12-16 21.35
hjalpmedelsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 70.9 kB 2019-12-16 19.54
intern-kontroll.pdföppnas i nytt fönster 53.8 kB 2019-12-16 20.13
kommunfullmaktige-arbetsordning.pdföppnas i nytt fönster 194.9 kB 2020-04-17 08.54
kultur-och-fritidsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 94 kB 2019-01-20 15.26
namnden- for-integration-och-arbetsmarknad.pdföppnas i nytt fönster 86.2 kB 2023-01-05 08.11
omsorgsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 91.7 kB 2019-01-20 15.26
pensionarsradet.pdföppnas i nytt fönster 84.2 kB 2019-05-31 10.41
revisorerna-i-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 90.6 kB 2018-02-02 15.15
servicenamnden.pdföppnas i nytt fönster 106.1 kB 2019-02-17 20.13
sodermore-kommundelsnamnd.pdföppnas i nytt fönster 103.7 kB 2019-01-20 15.27
stiftelsen-krusenstiernska-garden.pdföppnas i nytt fönster 85.4 kB 2019-01-20 15.29
tillganglighetsradet.pdföppnas i nytt fönster 95.6 kB 2019-03-27 16.45
utbildningsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 90.7 kB 2019-01-20 15.31
vatten-och-miljonamnden.pdföppnas i nytt fönster 94.2 kB 2019-01-20 15.31
verifikationer.pdföppnas i nytt fönster 152.4 kB 2017-06-07 16.35
krisledningsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 126.1 kB 2021-04-29 16.43
integrationsradet.pdföppnas i nytt fönster 97.2 kB 2021-06-22 13.56
samhallsbyggnadsnamnden.pdföppnas i nytt fönster 126.4 kB 2022-07-08 13.53
socialnamnden.pdföppnas i nytt fönster 149.4 kB 2022-09-14 08.43
kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 177.4 kB 2023-01-02 09.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
abva-tillaggsbestammelser.pdföppnas i nytt fönster 143.9 kB 2017-06-07 16.42
belysningsprogram-unika-kalmar.pdföppnas i nytt fönster 11.7 MB 2020-01-15 08.15
fordjupad-oversiktsplan-kvarnholmen.pdföppnas i nytt fönster 9.4 MB 2017-06-07 16.42
fordjupad-oversiktsplan-norrlidenstrand.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB 2017-06-07 16.42
fordjupad-oversiktsplan-sodrda-staden.pdföppnas i nytt fönster 38.9 MB 2017-06-07 16.42
fordjupad-oversiktsplan-sodra-staden-miljokonsekvens.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2017-06-07 16.42
gronstrukturplan.pdföppnas i nytt fönster 6.1 MB 2017-06-07 16.42
handlingsplan-angoring-och-parkering-i-kalmar-city.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-12-05 17.08
oversiktsplan.pdföppnas i nytt fönster 45.3 MB 2017-06-07 16.42
oversiktsplan-tematiskt-tillagg-vatten-och avlopp.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2018-03-13 14.24
parkeringsovervakningsomraden-i-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 5.2 MB 2020-02-25 15.27
regelverk-boendeparkering.pdföppnas i nytt fönster 68 kB 2021-05-05 16.52
regler-for-nyttoparkeringstillstand.pdföppnas i nytt fönster 127.8 kB 2020-02-25 15.33
regler-for-kalmar-kommuns-tomtko.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-06-09 15.43
riktlinjer-for-bostadsforsorjning.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2017-09-13 14.21
riktlinjer-for-exploateringsavtal.pdföppnas i nytt fönster 175.2 kB 2019-12-11 19.51
riktlinjer-for-friköp-av-tomtrattsmark-for-smahus-och-flerbostadshus.pdföppnas i nytt fönster 66.6 kB 2019-02-08 14.52
riktlinjer-for-forsaljning-av-villatomter-i-kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 136.7 kB 2020-06-09 15.43
riktlinjer-for-markanvisningar.pdföppnas i nytt fönster 355.7 kB 2019-12-11 19.51
riktlinjer-for-planintressenters-medverkan-i-detaljplanelaggning.pdföppnas i nytt fönster 288.8 kB 2020-09-14 14.43
vindkraftsplan.pdföppnas i nytt fönster 9.1 MB 2017-06-07 16.42
kalmar-vatten-allmanna-bestammelser.PDFöppnas i nytt fönster 1.5 MB 2021-05-07 12.55
parkeringsriktlinjer.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2021-05-05 10.06
kommunovergripande-nodvattenplan.pdföppnas i nytt fönster 402.8 kB 2022-07-01 14.41
stadsmiljoprogram-kvarnholmen.pdföppnas i nytt fönster 49.4 MB 2022-07-04 08.46
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
felparkeringsavgiftens-storlek.pdföppnas i nytt fönster 84 kB 2020-01-12 20.59
forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-maxtaxa.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2020-01-14 15.51
hamntaxa-2023.pdföppnas i nytt fönster 177.1 kB 2023-01-17 15.38
privata-bryggor-taxa.pdföppnas i nytt fönster 62.7 kB 2017-06-07 16.45
socialforvaltningen-avgifter-o-ersättningar-2021.pdföppnas i nytt fönster 220.6 kB 2021-01-27 16.08
tillstand-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-avgifter.pdföppnas i nytt fönster 269.4 kB 2021-03-05 07.39
tillsyn-handel-receptfria-lakemedel-forsaljning-tobak-folkol-elektroniska-cigaretter-pafyllningsbehallare-avgifter.pdföppnas i nytt fönster 130.7 kB 2021-03-05 07.40
kopior-mm-av-allmanna-handlingar.pdföppnas i nytt fönster 155.4 kB 2021-04-29 16.21
parkeringsavgifter.pdföppnas i nytt fönster 637.4 kB 2021-05-05 16.39
gravtillstand.pdföppnas i nytt fönster 77.3 kB 2021-07-05 15.07
avgifter-for-upplatelse-av-offentliga-platser.pdföppnas i nytt fönster 344.7 kB 2022-02-02 11.18
taxa-kretslopp-sydost-2022.pdföppnas i nytt fönster 213.9 kB 2022-02-04 07.50
odlingslotter- taxa.pdföppnas i nytt fönster 161.9 kB 2022-04-06 11.44
brandkarens-taxor-tillsyn-skydd-mot-olyckor-tillstand-och-tillsyn-enligt-lagen-om-brandfarliga-och-explosiva-varor.pdföppnas i nytt fönster 171.9 kB 2022-04-07 09.59
omsorgavgifter-2022.pdföppnas i nytt fönster 405.5 kB 2022-05-05 13.27
taxor-for-schaktarbeten-och-aterstallningsarbeten-2022.pdföppnas i nytt fönster 100 kB 2022-05-12 07.17
taxor-och-avgifter-kultur-och-fritidsnamnamnden-2023.pdföppnas i nytt fönster 381.6 kB 2022-11-21 16.10
taxa-batplatser.pdföppnas i nytt fönster 141.4 kB 2022-11-28 15.04
taxa-enligt lagen-om-skydd-mot-internationella-hot-mot-människors-halsa.pdföppnas i nytt fönster 828.9 kB 2023-01-24 16.32
taxa-for-offentlig-kontroll-inom-livsmedelslagstiftningen.pdföppnas i nytt fönster 97.4 kB 2023-01-10 09.45
taxa-for-plan-och-bygglov-samt-mat-och-karttaxa-2023.pdföppnas i nytt fönster 310.4 kB 2023-01-12 08.58
taxa-for-provning-och-tillsyn-inom-miljobalkens-omrade.pdföppnas i nytt fönster 40.7 MB 2023-01-24 16.29
taxa-for-tillsyn-enligt-stralskyddslagen.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2023-01-17 09.54
taxa-for-trafikanordningsplaner.PDFöppnas i nytt fönster 238.4 kB 2023-01-10 09.45
taxa-2023-kommunalt-avfall-kretslopp-sydost.pdföppnas i nytt fönster 357.8 kB 2023-01-17 14.38
VA-taxa-2023.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2023-01-17 14.41
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
agardirektiv-kalmar-oland-airport-ab.pdföppnas i nytt fönster 184.4 kB 2021-01-13 11.23
agardirektiv-kalmar-kommunbolag.pdföppnas i nytt fönster 119.4 kB 2023-01-10 09.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
biblioteksplan-2020-2025.pdföppnas i nytt fönster 665.1 kB 2020-02-18 22.07
evenemangsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 5.9 MB 2019-02-18 18.50
finansiella-riktlinjer-for-kalmar-kommunkoncern.pdföppnas i nytt fönster 309.8 kB 2023-01-24 12.55
finanspolicy-for-kalmar-kommunkoncern.pdföppnas i nytt fönster 424.9 kB 2023-01-24 12.55
handlingsplan-for-att-forebygga-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer.pdföppnas i nytt fönster 115.8 kB 2017-06-07 16.48
handlingsplan-for-samverkan-och-atgarder-for- att-forebygga-och-motverka-valdsbejakande-extremism-2018-2025.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2020-01-12 10.38
handlingsplan-Integration.pdföppnas i nytt fönster 206.2 kB 2020-09-11 13.46
pa-lika-villkor-hbtq-handlingsplan-2016-2020.pdföppnas i nytt fönster 237.2 kB 2018-12-04 09.07
riktlinjer-for-servering-av-alkoholdrycker-i-samband-med-representation.pdföppnas i nytt fönster 104.5 kB 2017-06-07 16.48
riktlinjer-for-flaggning.pdföppnas i nytt fönster 86.6 kB 2019-05-08 11.21
riktlinjer-reklam-kommunala-idrottsanlaggningar.pdföppnas i nytt fönster 133.8 kB 2020-04-28 09.00
riktlinjer-skolskjuts-kalmar-kommun-2020.pdföppnas i nytt fönster 230 kB 2022-09-26 07.54
tillträde-till-samhället-tillgänglighetsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 10.7 MB 2020-09-08 15.46
tillträde-till-samället-LATTLAST-tillganglighetsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 12 MB 2020-09-08 15.48
riktlinjer-för-uteserveringar.pdföppnas i nytt fönster 710.7 kB 2021-01-11 15.12
program-friluftsliv-del1.pdföppnas i nytt fönster 9.9 MB 2021-01-29 09.58
program-friluftsliv-del2.pdföppnas i nytt fönster 17.2 MB 2021-01-29 09.58
ett-kalmar-for-alla-vision-2025.pdföppnas i nytt fönster 243.4 kB 2021-04-29 16.12
regler-för-jakt-pa-kommunal-mark.pdföppnas i nytt fönster 354.5 kB 2021-07-05 07.38
regler-kommunstyrelsens-externa-priser-tillganglighet-jamstalldhet-integration.pdföppnas i nytt fönster 160.1 kB 2021-07-05 07.40
konstpolicy-for-Kalmar-kommun.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2022-09-22 13.55
riktlinjer-for-offentlig-konst.pdföppnas i nytt fönster 15 MB 2022-09-22 13.56
riktlinjer-mot-mutor-och-jav.pdföppnas i nytt fönster 107.2 kB 2022-11-09 15.09
riktlinjer-for-Kalmar-kommuns-minoritetspolitiska-arbete-2023.pdföppnas i nytt fönster 197.5 kB 2023-01-09 10.14

Kontakt