Bygga, bo och miljö

Kalmar växer och utvecklas hela tiden. Vi planerar och arbetar för en kommun där alla kan trivas både idag och i framtiden.

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning...

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Information och nominering

Nu är det dags att nominera till Kalmar kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris

Flytta hit

Här finns jobb, utbildning, natur och upplevelser. Välkommen hit!

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Nyheter

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.

Frågor och svar, Bygga, bo och miljö