Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Bygga, bo och miljö

Kalmar växer och utvecklas hela tiden. Vi planerar och arbetar för en kommun där alla kan trivas både idag och i framtiden.

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning...

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Flytta hit

Sådant som är bra att veta för dig som vill flytta till Kalmar. Välkommen hit!

Skateparken fyller ett tomrum

Skateföreningens ordförande berättar om den nya skateparken i Norrliden.

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Nyheter

Evenemang

Frågor och svar, Bygga, bo och miljö