Kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober 2018

Inledning av Roger Kaliff (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upprop och närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Val av 13 ledamöter och 7 ersättare i valberedningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Frågor och interpellationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Tillägg till översyn av Kalmar kommuns organisation inför ny mandatperiod 2019 – 2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Exploateringsavtal för fastigheten Telemarken 1 m.fl. fastigheter (Tallhagsskolan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Detaljplan för fastigheten Telemarken 1 m.fl. fastigheter (Tallhagsskolan och Gröndals idrottsplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


8. Fortsättning av ärende 8 efter lunchpauslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Utökad borgensram för Kalmar Öland Airportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti 2018 med prognos för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att skapa fler ställplatser för husbilarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Motion från Thoralf Alfsson (SD) om avgiftsfria parkeringar under julhandeln på Kvarnholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP): Boende i familj – ett bättre och enklare sätt att ta emot ensamkommande ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Motion från Björn Brändewall (L) om att låta båtägare bo i sina båtarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Motion från Christina Fosnes (M) om fysisk anslagstavlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Motion från Max Troendlé (MP): Låt icke-binära omfattas av hbtq-handlingsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Medborgarförslag om att lägga ner kostsamma möten med politiker i donationskommittén för samfonder m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20. Val av femton ledamöter och nio ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

21. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

22. Val av fyra kommunalråd (1,0), ett oppositionsråd (1,0) och ett oppositionsråd (0,6)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

23. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

22. Fortsättning av ärende 22. Resultat av röstsammanräkningen meddelas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2019
Publicerad: 16 oktober 2018