Kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober 2018

Inledning av Roger Kaliff (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upprop och närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Val av 13 ledamöter och 7 ersättare i valberedningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Frågor och interpellationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Tillägg till översyn av Kalmar kommuns organisation inför ny mandatperiod 2019 – 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Exploateringsavtal för fastigheten Telemarken 1 m.fl. fastigheter (Tallhagsskolan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Detaljplan för fastigheten Telemarken 1 m.fl. fastigheter (Tallhagsskolan och Gröndals idrottsplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


8. Fortsättning av ärende 8 efter lunchpaus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Utökad borgensram för Kalmar Öland Airport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti 2018 med prognos för 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att skapa fler ställplatser för husbilar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Motion från Thoralf Alfsson (SD) om avgiftsfria parkeringar under julhandeln på Kvarnholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP): Boende i familj – ett bättre och enklare sätt att ta emot ensamkommande unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Motion från Björn Brändewall (L) om att låta båtägare bo i sina båtar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Motion från Christina Fosnes (M) om fysisk anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Motion från Max Troendlé (MP): Låt icke-binära omfattas av hbtq-handlingsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Medborgarförslag om att lägga ner kostsamma möten med politiker i donationskommittén för samfonder m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20. Val av femton ledamöter och nio ersättare i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

21. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22. Val av fyra kommunalråd (1,0), ett oppositionsråd (1,0) och ett oppositionsråd (0,6) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

23. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22. Fortsättning av ärende 22. Resultat av röstsammanräkningen meddelas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2019
Publicerad: 16 oktober 2018