Kommunfullmäktiges sammanträde 30 september 2019

Information kring droganvändning bland unga i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalmar Vatten AB informerar om utredning kringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
läkemedelsrestreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från ungdomskonferens i Wismarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet Liselotte Ross (V): Ärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
kommunens hantering av sexuella trakasserier i linje med diskrimineringslagen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johansson (S) angående kompensation för bl.a. ökad vistelsetid på förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Marianne Dahlberg (S): Är kommunens avtal för restaurangen på Kalmar teaterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
rimligt?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Persson (S): Vad görs för att vända den nedåtgående trenden för Kalmarslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
företagsklimat?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens ordförande Johannalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Petersson (C): Viltkött på menyn även i Kalmar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Björn Brändewall (L) till servicenämndens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johanna Petersson (C): Vad görs för att hålla simhallen igång?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till utbildningsnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ordförande Lasse Johansson (S) om barn, unga och klimatkrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Riktlinjer för Kalmar kommuns minoritetspolitiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
arbete 2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(LSO) 2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Tillträde till samhället – strategi och stöd för arbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
med delaktighet och tillgänglighet för personer medlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
funktionsnedsättning 2020-2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Nya felparkeringsavgifter i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Motion från Jan R Andersson (M) och Christina Fosneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(M) om en ny modell för kommunal myndighetstillsynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Micael Foghagen (SD) om tillgänglighet tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
kommunhuset och kontaktcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att skapa ettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
kommunalt naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Motion från Linda Kotanen (SD) om fler odlingslotter ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Curt Gustafsson (SD) om nyanländaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
språkkunskaper inom de sociala omsorgernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ordförande Mattias Adolfson (S): När kommer programmen stadskärnan väntarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
på?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johan Persson (S) kring företagsklimatet i Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 oktober 2019