Kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2022

Information från landshövding Peter Sandwall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Hur kontrollerar och tillser Kalmar kommun att ljudnivåerna för tillståndsgivna vindkraftverk hålls? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) angående papperskorgar och sorteringskärl i Oxhagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Thoralf Alfsson (-) till valnämndens ordförande Ann-Marie Engström (S) angående kommunikation mellan partier och ansvariga röstmottagare kring namnvalsedlar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Finns det sprinklers på Kalmars alla äldreboenden än? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Varför får inte alla omsorgsanställda som väljer att jobba i sommar ta del av semesterbonusen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Kalmar Energi AB:s vice ordförande Marie Simonsson (S) om stora bonusar och höga elpriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde på grund av frånvaro

2g. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) om användningen av kultur- och fritidsförvaltningens tält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde på grund av frånvaro

2h. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om trygghetspedagoger i Kalmars skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om KIFAB-affären Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle på grund av frånvaro inför sammanträdet.

2j. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om AI-mjukvara och mikrofoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle på grund av frånvaro inför sammanträdet.

2k. Interpellation från Måns Linge (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) angående avgiftsfri parkering för lunchgäster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kan inte ställas.

2l. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om ordningsvakter för trygghetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Saknas det pengar till läromedel i Kalmar kommun?

2n. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående förlängt fritids för elever på särskola

2o. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om ny läktare i idrottshallen i Norrliden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle på grund av frånvaro inför sammanträdet.

3. Inlösen del av pensionsskuld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Information om årsredovisningen 2021 och möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Fortsättning av ärende 4 efter lunchpausen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Årsredovisning och koncernredovisning 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Årsrapporter 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda bolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Kalmar kommuns årsredovisning 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Revisionsberättelse för 2021, revisorernas granskning av årsredovisningen 2021, granskning av god ekonomisk hushållning 2021 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Utvärdering av den politiska organisationen under mandatperioden 2019–2022 samt förslag till ny organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Fortsättning av ärende 10 efter paus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Detaljplan för del av fastigheten Dörby 7:7 med flera, (Smedby tågstation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Köp av del av fastigheten Krankelösa 2:2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Köp av fastigheten Harby 3:126 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Inrättande av nytt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Södra staden, etapp 1 och 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Inrättande av nytt verksamhetsområde för dagvatten inom delar av kvarteren Stensberg, Stickelbäret och Riddarsporren (Stensberg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Kalmarsunds Gymnasieförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Samordningsförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Köp av del av fastigheten Åby 11:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2022
Publicerad: 26 april 2022