Kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2022

Information från landshövding Peter Sandwalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Hur kontrollerar och tillser Kalmar kommun att ljudnivåerna för tillståndsgivna vindkraftverk hålls?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) angående papperskorgar och sorteringskärl i Oxhagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Thoralf Alfsson (-) till valnämndens ordförande Ann-Marie Engström (S) angående kommunikation mellan partier och ansvariga röstmottagare kring namnvalsedlarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Finns det sprinklers på Kalmars alla äldreboenden än?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Varför får inte alla omsorgsanställda som väljer att jobba i sommar ta del av semesterbonusen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Kalmar Energi AB:s vice ordförande Marie Simonsson (S) om stora bonusar och höga elpriserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde på grund av frånvaro

2g. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) om användningen av kultur- och fritidsförvaltningens tältlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde på grund av frånvaro

2h. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om trygghetspedagoger i Kalmars skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om KIFAB-affärenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle på grund av frånvaro inför sammanträdet.

2j. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om AI-mjukvara och mikrofonerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle på grund av frånvaro inför sammanträdet.

2k. Interpellation från Måns Linge (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) angående avgiftsfri parkering för lunchgästerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellationen kan inte ställas.

2l. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om ordningsvakter för trygghetsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2m. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Saknas det pengar till läromedel i Kalmar kommun?

2n. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående förlängt fritids för elever på särskola

2o. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om ny läktare i idrottshallen i Norrlidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle på grund av frånvaro inför sammanträdet.

3. Inlösen del av pensionsskuldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Information om årsredovisningen 2021 och möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Fortsättning av ärende 4 efter lunchpausenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Årsredovisning och koncernredovisning 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Årsrapporter 2021 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda bolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Kalmar kommuns årsredovisning 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Revisionsberättelse för 2021, revisorernas granskning av årsredovisningen 2021, granskning av god ekonomisk hushållning 2021 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Utvärdering av den politiska organisationen under mandatperioden 2019–2022 samt förslag till ny organisationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Fortsättning av ärende 10 efter pauslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Detaljplan för del av fastigheten Dörby 7:7 med flera, (Smedby tågstation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Köp av del av fastigheten Krankelösa 2:2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Köp av fastigheten Harby 3:126länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Inrättande av nytt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Södra staden, etapp 1 och 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Inrättande av nytt verksamhetsområde för dagvatten inom delar av kvarteren Stensberg, Stickelbäret och Riddarsporren (Stensberg)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Kalmarsunds Gymnasieförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Samordningsförbundet i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Köp av del av fastigheten Åby 11:1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2022
Publicerad: 26 april 2022