Kommunfullmäktiges sammanträde 14 december 2020

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från Ulrick Hultman, VD Kalmar Kommunbolag, och Annette Andersson, kommundirektör, om läget med Covid-19 i Kalmar kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Linda Kotanen Hallbeck (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S), angående skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder mot afrikansk svinpest (ASF)?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till kommunalrådet Liselotte Ross (V): Hur mycket används Kalmars friskvårdsbidrag?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Carolina Almeborg (KD) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Får barn med NPF-problematik det stöd de behöver?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster?

2e. Interpellation från Måns Linge (M) till kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) om ordning för digitala möten i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. VA-taxa 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Taxor och avgifter 2021 gällande hushållsavfall för kommunalförbundet Kretslopp Sydostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Föreskrifter om avfallshantering för kommunalförbundet Kretslopp Sydost omfattande Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Nya riktlinjer för uteserveringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) Digital tjänst för att öka barns och ungas inflytande i socialtjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Motion från ledamöterna i MP - Gör kommunens skog till en rejäl kolsänka och bevara den biologiska mångfaldenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av Coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Samverkansavtal mellan Kalmar kommun och Kriminalvårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om klimatnödläge leder till upptrappning i klimatpolitiken?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) om att Kalmar behöver en ny serviceplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Max Troendlé (MP) till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om laddinfrastruktur för att nå målet om fossilbränslefri kommun 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om klimatnödläget och samhällsbyggnadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 15 december 2020