Kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2019

Information av uppdrag kopplade till förvärvet av Guldfågeln Arena, Åke Andersson Destination Kalmar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Hjärtsäkra Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 Närvarokontroll och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterMattias Adolfson (S): Var är Uteserveringsprogrammet?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Södermöre kommundelsnämnds länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterordförande Magnus Uhr (S): Vilken konsekvensanalys har gjorts av majoritetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nedskärningar på träffpunktsverksamheten i Södermöre?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till servicenämndens länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterordförande Johanna Petersson (C): Bilen, Biffen, Bostaden och lösningar pålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster klimatkrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Mika Kotanen (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) gällande samordningsnummer. Besvaras vid nästa sammanträde.

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ordförande Johan Persson (S): Skattefinansierad internationell flyglinje i Kalmar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdelning av kommunens hedersgåvalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 Renhållningstaxa för hushållsavfall samt taxeföreskrifter 2020 för Kalmarsundsregionens Renhållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4 Ny VA-taxa 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5 Handlingsplan fossilbränslefri kommun 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 Kalmar kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 Försäljning av del av fastigheten Jublet 1 (HR), Fredriksskanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8 Försäljning av del av fastigheten Jublet 1 (BR), Fredriksskanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 Försäljning av fastigheten Rävspelet 1, Fredriksskanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10 Utdelning ur förvaltade donstionsstiftelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11 Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12 Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Johanna Petersson (C): Vad är plan B för att hålla simhallen igång?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kultur- och fritidsnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ordförande Marianne Dahlberg (S): Hur ligger det egentligen till med den nyalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ishallen?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till kultur- och fritidsnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ordförande Marianne Dahlberg (S), överlämnad till kommunstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ordförande Johan Persson (S), om kapacitet för nya bad- ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster friskvårdsanläggningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ordförande Johan Persson (S): Hur ska kommunala markköp finansieras?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Hur löser man parkeringsbehovet i området som byggs bort? Besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutsord inför julenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 17 december 2019