Kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2019

Information av uppdrag kopplade till förvärvet av Guldfågeln Arena, Åke Andersson Destination Kalmar AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Hjärtsäkra Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Mattias Adolfson (S): Var är Uteserveringsprogrammet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Södermöre kommundelsnämnds  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.ordförande Magnus Uhr (S): Vilken konsekvensanalys har gjorts av majoritetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. nedskärningar på träffpunktsverksamheten i Södermöre? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till servicenämndens  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.ordförande Johanna Petersson (C): Bilen, Biffen, Bostaden och lösningar på Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. klimatkrisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Mika Kotanen (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) gällande samordningsnummer. Besvaras vid nästa sammanträde.

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ordförande Johan Persson (S): Skattefinansierad internationell flyglinje i Kalmar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdelning av kommunens hedersgåva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Renhållningstaxa för hushållsavfall samt taxeföreskrifter 2020 för Kalmarsundsregionens Renhållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Ny VA-taxa 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Handlingsplan fossilbränslefri kommun 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Kalmar kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Försäljning av del av fastigheten Jublet 1 (HR), Fredriksskans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Försäljning av del av fastigheten Jublet 1 (BR), Fredriksskans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Försäljning av fastigheten Rävspelet 1, Fredriksskans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 Utdelning ur förvaltade donstionsstiftelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Johanna Petersson (C): Vad är plan B för att hålla simhallen igång? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kultur- och fritidsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ordförande Marianne Dahlberg (S): Hur ligger det egentligen till med den nya Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ishallen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till kultur- och fritidsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ordförande Marianne Dahlberg (S), överlämnad till kommunstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ordförande Johan Persson (S), om kapacitet för nya bad- och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. friskvårdsanläggningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ordförande Johan Persson (S): Hur ska kommunala markköp finansieras? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Hur löser man parkeringsbehovet i området som byggs bort? Besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutsord inför julen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 17 december 2019