Kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari

2.1 och 2.2 Frågor från Christopher Dywik (KD) och Per Dahl (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
1. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S) angående Kalmars stadsvapen. 2. Fråga från Per Dahl (M) till
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Har Kalmar kommun varit i kontakt med Statsheraldikern i arbetet att utforma ett nytt vapen/ny logotype?

2.4 Fråga från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S): Bostadsförsörjningsplan och byggbonus?

2.5 och 2.12 Fråga från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2.5 Fråga från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias
Adolfson (S): Tidplan för parkeringsanläggning? 2.12 Interpellation från Inger
Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): En stad för alla!

2.6 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S): Slut på paviljonger i Ljungbyholm?

2.7 Fråga från Thoralf Alfsson (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Thoralf Alfsson (SD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) angående
kostnader för Salvelägret under 2016

2.9 Fråga från Måns Linge (M) Öppnas i nytt fönster.
Fråga från Måns Linge (M) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse
Johansson (S) angående förseningar för skolan på Telemarken

2.10 Fråga från Christopher Dywik (KD) Öppnas i nytt fönster.
Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Hur
går det med detaljplaneändringen för familjecentralen i Lindsdal?

2.11 Interpellation från Max Troendle (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Max Troendle (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias
Adolfson (S): Prövotid under semester och postkaos?

2.13 Interpellation från Max Troendlé (MP) Öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om
självmordsrisk bland ensamkommande

2.14 Interpellation från Inger Hilmansson (L) Öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza
(S): Vi kan ha höga förväntningar på alla barn

2.15 Interpellation från Per Dahl (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Per Dahl (M) till personalutskottets ordförande Bertil
Dahl (V) om vägar att uppfylla kraven på heltidsanställningar

2.16 och 2.17 Interpellationer från Thoralf Alfsson (SD) och Max Troendlé (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2.16 Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till kommunstyrelsens
ordförande Johan Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mattias Adolfson (S) angående nedsågningen av 15 plataner på Norra
Långgatan. 2.17 Interpellation från Max Troendlé (MP) till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om kommunal
trädstrategi

2.19 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till personalutskottets
ordförande Bertil Dahl (V): Fler chefer med utländsk bakgrund!