Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2016

1. Närvarokontroll och val av justerare. Majblommans Riksförbund delar ut pris till Kalmar kommun.öppnas i nytt fönster

2.1. Öppen fråga från Isabella Arenius Håkansson till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om att avstå från att höja parkeringstaxan för pensionäreröppnas i nytt fönster

2.2. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson (C): Hur går det med omställningen till miljövänliga ljuskällor?öppnas i nytt fönster

2.3. Fråga från Christina Fosnes (M) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Flytt av särskolans träningsskolaöppnas i nytt fönster

2.4. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Nytt häkte i Kalmar - låst läge?öppnas i nytt fönster

2.4 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Nytt häkte i Kalmar - låst läge?, fortsättning.öppnas i nytt fönster

2.5. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Anders Andersson (C): När behandlas bredbandsstrategin av fullmäktige?öppnas i nytt fönster

2.6. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Var ska vi handla?öppnas i nytt fönster

2.7. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunalrådet Anders Andersson (C): Hur går arbetet med klimatanpassningsplanen?öppnas i nytt fönster

2.8. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Kalmrs transportplan - arbetet pågår!öppnas i nytt fönster

3. Detaljplan för del av fastigheterna Rinkaby 6:46 m.fl., Södra staden etapp 1, Rinkabyholmöppnas i nytt fönster

4. Förslag till VA-taxa 2017öppnas i nytt fönster

5. Kalmar kommuns destinationsutvecklingöppnas i nytt fönster

6. Taxa för parkeringöppnas i nytt fönster

7. Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019öppnas i nytt fönster

8-9. Utdelning ur förvaltade donationsfonder - Motion från Inger Hilmansson (L): Eu på hemmaplanöppnas i nytt fönster

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering året runt – en säsongöppnas i nytt fönster

11. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Starta ”Sund, Smart, Stark senior” även i Kalmaröppnas i nytt fönster

12. Motion från Björn Brändewall (L) m.fl.: Upptäck skol-barnen tidigt på asylboendenaöppnas i nytt fönster

13. Motion från Inger Hilmansson (L): Nolltolerans mot våld i nära relationeröppnas i nytt fönster

14. Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsoljaöppnas i nytt fönster

15. Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som bo-plats för EU-medborgareöppnas i nytt fönster

16. Detaljplan för Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen, Norrgårdsgärdet, Kalmar kommunöppnas i nytt fönster

17. Detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, Karlssons äng i Kalmar, Kalmar kommunöppnas i nytt fönster

17. Detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, Karlssons äng i Kalmar, Kalmar kommun, fortsättning.

18.1. Valärende - Avsägelse och fyllnadsval i ban- och ungdomsnämnden

18.2. Valärende - Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

19. Anmälningsärendenöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff tackar för det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt År!öppnas i nytt fönster