Kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2016

1. Närvarokontroll och val av justerare. Majblommans Riksförbund delar ut pris till Kalmar kommun.öppnas i nytt fönster

2.1. Öppen fråga från Isabella Arenius Håkansson till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om att avstå från att höja parkeringstaxan för pensionäreröppnas i nytt fönster

2.2. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson (C): Hur går det med omställningen till miljövänliga ljuskällor?öppnas i nytt fönster

2.3. Fråga från Christina Fosnes (M) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Flytt av särskolans träningsskolaöppnas i nytt fönster

2.4. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Nytt häkte i Kalmar - låst läge?öppnas i nytt fönster

2.4 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Nytt häkte i Kalmar - låst läge?, fortsättning.öppnas i nytt fönster

2.5. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Anders Andersson (C): När behandlas bredbandsstrategin av fullmäktige?öppnas i nytt fönster

2.6. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Var ska vi handla?öppnas i nytt fönster

2.7. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunalrådet Anders Andersson (C): Hur går arbetet med klimatanpassningsplanen?öppnas i nytt fönster

2.8. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Kalmars transportplan - arbetet pågår!öppnas i nytt fönster

3. Detaljplan för del av fastigheterna Rinkaby 6:46 m.fl., Södra staden etapp 1, Rinkabyholmöppnas i nytt fönster

4. Förslag till VA-taxa 2017öppnas i nytt fönster

5. Kalmar kommuns destinationsutvecklingöppnas i nytt fönster

6. Taxa för parkeringöppnas i nytt fönster

7. Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019öppnas i nytt fönster

8-9. Utdelning ur förvaltade donationsfonder - Motion från Inger Hilmansson (L): Eu på hemmaplanöppnas i nytt fönster

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering året runt – en säsongöppnas i nytt fönster

11. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Starta ”Sund, Smart, Stark senior” även i Kalmaröppnas i nytt fönster

12. Motion från Björn Brändewall (L) m.fl.: Upptäck skol-barnen tidigt på asylboendenaöppnas i nytt fönster

13. Motion från Inger Hilmansson (L): Nolltolerans mot våld i nära relationeröppnas i nytt fönster

14. Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsoljaöppnas i nytt fönster

15. Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som bo-plats för EU-medborgareöppnas i nytt fönster

16. Detaljplan för Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen, Norrgårdsgärdet, Kalmar kommunöppnas i nytt fönster

17. Detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, Karlssons äng i Kalmar, Kalmar kommunöppnas i nytt fönster

17. Detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, Karlssons äng i Kalmar, Kalmar kommun, fortsättning.

18.1. Valärende - Avsägelse och fyllnadsval i ban- och ungdomsnämnden

18.2. Valärende - Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

19. Anmälningsärendenöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff tackar för det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt År!öppnas i nytt fönster