Kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2016

1. Närvarokontroll och val av justerare. Majblommans Riksförbund delar ut pris till Kalmar kommun. Öppnas i nytt fönster.

2.1. Öppen fråga från Isabella Arenius Håkansson till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om att avstå från att höja parkeringstaxan för pensionärer Öppnas i nytt fönster.

2.2. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson (C): Hur går det med omställningen till miljövänliga ljuskällor? Öppnas i nytt fönster.

2.3. Fråga från Christina Fosnes (M) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Flytt av särskolans träningsskola Öppnas i nytt fönster.

2.4. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Nytt häkte i Kalmar - låst läge? Öppnas i nytt fönster.

2.4 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Nytt häkte i Kalmar - låst läge?, fortsättning. Öppnas i nytt fönster.

2.5. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Anders Andersson (C): När behandlas bredbandsstrategin av fullmäktige? Öppnas i nytt fönster.

2.6. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Var ska vi handla? Öppnas i nytt fönster.

2.7. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunalrådet Anders Andersson (C): Hur går arbetet med klimatanpassningsplanen? Öppnas i nytt fönster.

2.8. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Kalmars transportplan - arbetet pågår! Öppnas i nytt fönster.

3. Detaljplan för del av fastigheterna Rinkaby 6:46 m.fl., Södra staden etapp 1, Rinkabyholm Öppnas i nytt fönster.

4. Förslag till VA-taxa 2017 Öppnas i nytt fönster.

5. Kalmar kommuns destinationsutveckling Öppnas i nytt fönster.

6. Taxa för parkering Öppnas i nytt fönster.

7. Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 Öppnas i nytt fönster.

8-9. Utdelning ur förvaltade donationsfonder - Motion från Inger Hilmansson (L): Eu på hemmaplan Öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering året runt – en säsong Öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Starta ”Sund, Smart, Stark senior” även i Kalmar Öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Björn Brändewall (L) m.fl.: Upptäck skol-barnen tidigt på asylboendena Öppnas i nytt fönster.

13. Motion från Inger Hilmansson (L): Nolltolerans mot våld i nära relationer Öppnas i nytt fönster.

14. Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja Öppnas i nytt fönster.

15. Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som bo-plats för EU-medborgare Öppnas i nytt fönster.

16. Detaljplan för Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen, Norrgårdsgärdet, Kalmar kommun Öppnas i nytt fönster.

17. Detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, Karlssons äng i Kalmar, Kalmar kommun Öppnas i nytt fönster.

17. Detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, Karlssons äng i Kalmar, Kalmar kommun, fortsättning.

18.1. Valärende - Avsägelse och fyllnadsval i ban- och ungdomsnämnden

18.2. Valärende - Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

19. Anmälningsärenden Öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff tackar för det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt År! Öppnas i nytt fönster.