Kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars 2023, ljudupptagning

Ljudupptagningar av sammanträdet

Del 1 Öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokolljusterare
2 Frågor och interpellationer

Del 2 Öppnas i nytt fönster.

3 Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022–2026

Del 3 Öppnas i nytt fönster.

3 fortsättning av ärendet efter lunchpaus
4 Lösen av lån Region Kalmar län
5 Revidering av servicenämndens reglemente
6 Revidering av stadgar för kulturpris och idrottspris
7 Motion från Thoralf Alfsson (-) riv upp beslutet om klimatnödläge i Kalmar
8 Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP) om att införa 3-30-300-regeln för att bevara och utveckla kommunens grönområden

Del 4 Öppnas i nytt fönster.

Per Dahl ordförande för kommunens revisorer informerar

Del 5 Öppnas i nytt fönster.

9 Motion från Micael Foghagen (SD) om granskning och utvärdering av samtliga studieförbund som söker kommunalt bidrag
10 Valärenden
11 Anmälningsärenden

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 mars 2023