Kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober 2017

1. Närvarokontroll och val av protokollsjustarare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information omkring förslaget till förvärv av Guldfågeln Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.1 Fråga från Christopher Dywik (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Hur går det egentligen med uppdateringen av vindkraftsplanen?

2.2 Fråga från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Inger Hilmansson (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Tidplan för översiktsplan i Kalmar

2.3 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Hur går uppröjningen av våra kuster?

3. Förvärv av Guldfågeln Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Invallning och utfyllnad av Tjärhovsbågen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Överlåtelse av fastigheten Törneby 8:18 från Kalmar kommun till Kalmar Öland Airport AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Detaljplan för del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 (Snurrom verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Delårsrapport januari-augusti 2017 med prognos för 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Frihet att växla semesterdagstillägg mot utökat friskvårdsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående Kalmar kommuns vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.4 Interpellation från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Vem beslutar om undantagen?

2.5 Interpellation från Max Troendlé (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Blir detta det sista engångsbidraget?

2.6 Interpellation från Per Dahl (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Per Dahl (M) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Vilka resultat ger extraanslagen?

2.7 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Hur går det med uteserveringsprogrammet?

2.8 Interpellation från Max Troendlé (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Max Troendlé (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): När har vi en lösning på plats för de ensamkommande som faller mellan lagstiftningens stolar?

2.9 Interpellation från Pelle Sederkvist (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Pelle Sederkvist (M) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S): Varför vill S inte kvalitetssäkra konstgräset över tid?

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 31 oktober 2017