Kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj 2020

Redovisning av den pågående stationsutredningen. Föredragande: Christer Olsson, samhällsbyggnadskontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michaellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ländin (S): Hur Coronasäkrar vi Kalmars äldreboenden?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johannalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Petersson (C): Papperskorgar och askkoppar - ett måste för ett vackrare ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
tryggare Kalmar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KO) till utbildningsnämndens ordförande Lasselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johansson (S): Hur lär sig skolorna av varandras läxor?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Annika Carlsson Wistcdt (MP) till kommunalrådet Ingemar
Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse
Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism?
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2e. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ordförande Peter Akinder (S): Hur sker arbetet med PFAS i Kalmar kommun?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Försäljning av fastigheten Hemvärnet 1 till Kalmarhem ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Detaljplan för fastigheten Vångerslät s:1, 7:87, medlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
flera (Mogatan), Läckebylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Taxor för schaktarbeten och återställningsarbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) om ny vänort ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rumänienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om hälsosamtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
på arbetstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Motion från Petra Gustafsson (SD) om ökadelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
matupplevelser i Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Motion från Petra Gustafsson (SD) och Mika Kotanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(SD) om att utreda om det finns ett intresse för enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
fritidsgård/lokal med inriktning mot e-sportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Petra Gustafsson (SD) och Micaellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Foghagen (SD) om att inrätta en kulturarvsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Motion från Max Troendlé (MP) om handlingsplan förlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
att nå målet om nettonollutsläpplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Medborgarförslag om att vår gemensamma livsmiljö ärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
hotadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Årsredovisning 2019 Kalmarsunds Gymnasieförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Redovisning av motioner och medborgarförslag somlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ännu inte besvarats 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Uppföljning av handlingsplaner och program 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 26 maj 2020