Kommunfullmäktiges sammanträde 27 september 2021

Inledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) angående bidrag till studieförbundet ABFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om förebyggande arbetet med barn, unga och familjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S): Hur stärker vi upp norm- och värdegrundsarbete i förskolan och skolan?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om Bostad förstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar alla Kalmarbor och anställda i Kalmar kommun att vaccinera siglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens revisorers ordförande Per Dahl rapporterar om revisorernas arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Revidering av Kalmar kommuns pensionspolicylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Bildande av bolaget Växtplats i Kalmar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Försäljning av fastigheterna Muttern 12, 13 och 15 till Trelleborg Sealing Solutions Kalmar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:6, mobilitetshus, Barlastholmenlänk till annan webbplats

7. Inrättande av nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Snurromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Inrättande av nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Flygstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Överenskommelse om kommunalt övertagande av väg 592, delsträcka Drag – Revsuddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Thoralf Alfsson (-) om valkretsindelning inför allmänna valet 2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Motion från Lotta Wahlmino (L) om digital justering av sammanträdesprotokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) gällande konkurrensutsättning från kommunens verksamheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om socialtjänstens utökade ansvar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om hur klimatanpassnings- och översiktsplan hänger ihop?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till ordförande i Kalmar Öland Airport AB Anders Andersson (C) om kostnader för flyglinjen till Frankfurtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande Johan Persson (S) möjlighet att förebygga vattenskador för allmänhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) om skogen vid Tallhagsskolan Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om det saknade elever efter sommarlovet i Kalmar kommuns skolor?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2l. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om anhörigasroll inom äldrevård/hemtjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2m. Interpellation från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om företagsklimatetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2n. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om parkeringssituation vid Tallhagsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 september 2021