Kommunfullmäktiges sammanträde 25 februari 2019

Ann-Sofie Lagercrantz och Nikolaos Kalcidis informerar om Polisens Trygghetsundersökning 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Öppen fråga från Micael Foghagen (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) angående nytt förslag för ett hotell i hamnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christina Fosnes (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om nytt hotell i Ölandshamnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Dags att släppa planerna på ett P-hus i cellgraven? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Vad görs för att motverka barnvräkningar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Christina Fosnes (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om försörjningsstöd i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S): Klimatomställning - från ord till handling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wismars borgmästare Thomas Beijer håller anförande till kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen (Hansa Bygg etapp 2) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Motion från Christopher Dywik och Carolina Almeborg (KD): Gör Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Ny teknik - nya utmaningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 8 maj 2019
Publicerad: 26 februari 2019