Kommunfullmäktiges sammanträde 25 februari 2019

Ann-Sofie Lagercrantz och Nikolaos Kalcidis informerar om Polisens Trygghetsundersökning 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Öppen fråga från Micael Foghagen (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) angående nytt förslag för ett hotell i hamnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christina Fosnes (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om nytt hotell i Ölandshamnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Dags att släppa planerna på ett P-hus i cellgraven?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Vad görs för att motverka barnvräkningar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Fråga från Christina Fosnes (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om försörjningsstöd i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S): Klimatomställning - från ord till handlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Wismars borgmästare Thomas Beijer håller anförande till kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen (Hansa Bygg etapp 2)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Motion från Christopher Dywik och Carolina Almeborg (KD): Gör Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Ny teknik - nya utmaningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 8 maj 2019
Publicerad: 26 februari 2019