Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kommunens organisation

En kommuns organisation kan se lite olika ut. Gemensamt är att verksamheten styrsav en politisk ledning.

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har åtta olika förvaltningar, alla med sitt eget verksamhetsområde.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullm...

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska de verksamheter, som styrelse och nämnder bed...

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden.