Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmar kommuns visselblåsarfunktion

Inom Kalmar kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Alla som har någon form av anknytning till kommunen kan visselblåsa. Det kan exempelvis vara en anställd, kund, leverantör, uppdragstagare eller annan som har en verksamhetsmässig relation till kommunen.

Visselblåsarfunktion

Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisatio

Så gör du för att visselblåsa

Du kan rapportera via ett utomstående IT-system eller telefon.

Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet i visselblåsarärenden

Som anställd i Kalmar kommun omfattas du av meddelarfrihet.

Visselblåsarlagen och GDPR

Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsfö

Extern rapportering

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst