Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra och utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Kallelser till sammanträdena annonseras och här på vår webbplats finns alltid både kallelser och handlingar tillgängliga inför varje sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder på dagtid i regel sista måndagen i varje månad utom juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.

Mandatfördelning 2022-2026

 • Socialdemokraterna 24
 • Centerpartiet 4
 • Vänsterpartiet 4
 • Moderaterna 13
 • Miljöpartiet 2
 • Liberalerna 2
 • Kristdemokraterna 4
 • Sverigedemokraterna 8

Kontakt

 • Sofia Engdahl

  Stadssekreterare

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Östra Sjögatan 18

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har sju olika förvaltningar

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Publicerad: 30 mars 2017