Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kallelser till sammanträdena annonseras och på vår webbplats finns alltid både kallelser och handlingar tillgängliga inför varje sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder på dagtid i regel sista måndagen i varje månad utom juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.

Mandatfördelning 2018-2022

  • Socialdemokraterna 26
  • Centerpartiet 5
  • Vänsterpartiet 4
  • Moderaterna 10
  • Miljöpartiet 2
  • Liberalerna 3
  • Kristdemokraterna 3
  • Sverigedemokraterna 8

Kontakt

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har åtta olika förvaltningar, alla med sitt eget verksamhetsområde.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullm...

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska de verksamheter, som styrelse och nämnder bed...

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden.

Senast uppdaterad: 5 februari 2020
Publicerad: 30 mars 2017