Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra och utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Kallelser till sammanträdena annonseras och här på vår webbplats finns alltid både kallelser och handlingar tillgängliga inför varje sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder på dagtid i regel sista måndagen i varje månad utom juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.

Mandatfördelning 2022-2026

  • Socialdemokraterna 24
  • Centerpartiet 4
  • Vänsterpartiet 4
  • Moderaterna 13
  • Miljöpartiet 2
  • Liberalerna 2
  • Kristdemokraterna 4
  • Sverigedemokraterna 8

Kontakt

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har åtta olika förvaltningar

Södermöre kommundelsförvaltning

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Publicerad: 30 mars 2017