Kommunfullmäktiges sammanträde 29 januari 2018

Inledning. Oliver Wykman, student på Linnéuniversitetet, informerar om sitt arbete om avhopp från politiska uppdrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Närvarokontroll. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Allan Johansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Allan Johansson till Johan Persson (S), överlämnad till Dzenita Abaza (S) angående Kalmars deltagande i EU-mästerskap i tillgänglighet.

 2a. Fråga från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Björn Brändewall (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V), överlämnad till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): När får vi se insatser mot våldsbejakande extremism?

2b. Fråga från Thoralf Alfson (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Thoralf Alfsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) angående "parkeringsanarki" och bilkörning på Stortorget

2c. Fråga från Christoffer Dywik (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Christoffer Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Hedra förintelsens offer genom att flagga på halv stång

Prisutdelningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Kalmar kommuns externa jämställdhetspris
  • Kalmar kommuns interna jämställdhetspris
  • Kalmar kommuns tillgänglighetspris
  • Kalmar kommuns integrationspris

3. Godkännande av Kalmarsundsregionens renhållares bildande av Moskogen AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Detaljplan för del av Västerslät 9:17 m.fl. fastigheter, Fjölebro etapp 5, södra delen Lindsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Godkännande av externt hyresavtal för Oxhagshemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Godkännande av Kalmarhem AB:s köp av andelar i vindkraftverk samt aktier i Rockneby Vind AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) om inrättande av skönhetsråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Inger Hilmansson (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Tidsplan och process för aktualitetsprövning

2f. Fråga från Christina Fosnes (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Christina Fosnes (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Hur ser Thorens Framtids framtid ut?

2h. Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) angående krav på nyanlända i Kalmar kommun

2i. Interpellation från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Fanns alla fakta på bordet?

2j. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Ett bredare grepp på miljöarbetet krävs

2k. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Kalmar/Öland en viktig förbindelse?

2l. Interpellation från Max Troendlé (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Max Troendlé (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Bygger vi en hållbar stad?

2m. Interpellation från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Hur påverkar KFF:s borgen till Arenabolaget?

2n. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) angående den ekonomiska situationen för Stiftelsen Krusenstiernska gården

2o. Interpellation från Kajsa Hedin (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Kajsa Hedin (M) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Bo i Kalmar - om du hör

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021
Publicerad: 30 januari 2018