Kalmarpriset – en hedersutmärkelse

Det nyinstiftade Kalmarpriset ska hedra personer som gjort viktiga insatser för kommunen och dess invånare.

Insatsen som prisas ska:

  • vara unik
  • ha krävt ett personligt engagemang utöver det vanliga
  • ha genomförts i kommunen, nationellt eller internationellt
  • ha uppmärksammat Kalmar på ett positivt sätt.

Den som tilldelas priset bör ha en tydlig koppling till kommunen genom att personen bott här en längre tid eller haft en verksamhet här. Personen behöver dock inte bo eller vara verksam i kommunen när priset delas ut.

Nominering

Vill du nominera en person som uppfyller kriterierna? Alla som är folkbokförda i Kalmar kommun kan nominera och det går bra att skicka in nomineringen när som helst under året.

Beslut om vem som tilldelas priset

Det är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier och som beslutar om vem som tilldelas priset. Priset kommer att delas ut med viss återhållsamhet och behöver inte delas ut varje år.

Personen hedras

Priset delas sedan ut under en högtidlig ceremoni vid en offentlig tillställning. Mottagarens namn och året personen mottog priset graveras in i en platta som läggs i marken i centrala Kalmar