Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommuns invånare och verksamheter.

Ekonomi

Ekonomisk planering och uppföljning är en förutsättning för att leda verksamheten

Kartor

Olika kartor över Kalmar kommun, såsom turistkarta, cykelkarta, karta över skolområden, samt kartor över lediga tom

Statistik

Statistiken berättar mer om hur Kalmar kommun ser ut och vilka vi som bor här är

Valresultat, mandatfördelning

Valresultat, mandatfördelning

Öppna data

Kalmar kommun publicerar öppna data för alla som är intresserade att ta del av digital information