Kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017

Landshövding Thomas Carlzon presenterar sig för kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Närvarokontroll. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.1 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Har det blivit fler chefer med utländsk bakgrund?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.2 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Hur går arbetet med bensinmack i Ljungbyholm?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.3 Fråga från Christopher Dywik (KD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Får Kalmarbygdens barn något julbord på sina förskolor och skolor?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.4. Fråga från Per Dahl (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Stöd till biogaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.5. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S): Vad gör kommunen för att IFK Kalmar ska ha någonstans att spela 2018?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.6. Fråga från Christopher Dywik (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Får Kalmarbygdens äldre något julbord på sitt boende?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.7. Interpellation från Per Dahl (M) till personalutskottets ordförande Bertil Dahl (V): LAS-regler i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.8. Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S) angående uttalande i sociala medier och i tidningen Östra Smålandlänk till annan webbplats

3. Ny VA-taxa 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Taxa för tillsyn inom miljöbalksområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Upphandlingspolicy i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Verksamhetsplan med budget 2018 för Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Detaljplan för fastigheten Falken 4, Malmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Investerings- och borgensram för Kalmarhem ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka valdeltagandet med en valbusslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Jonas Lövgren (M) om förtätning av centrala Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Motion från Måns Linge (M): Vad går våra skattepengar till?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Motion från Inger Hilmansson (L): Ett starkt och samordnat ideellt arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.9. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Vem tar ansvar för dyra lokaler?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2.10. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Färdplan 2020 – Når vi målet?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 19 december 2017