Trafik och resor

Illustration - två personer som sitter på en buss

Till Kalmar kan du resa med buss, tåg, flyg, båt, bil eller cykel. Kalmar kommun satsar på hållbart resande och underhåll av gator och vägar för att göra det enkelt för alla att resa inom kommunen.

Buss, båt och tåg

Kollektivtrafiken i Kalmar län, även närtrafik

Cykel

Cykelkartor, cykelpumpar, mätningar, slingor, parkering med mera

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Skötsel för framkomlighet på våra vägar och trottoarer

El- eller biogasbil

Laddningsstolpar, biogasmackar och elbilspool

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Hållbart resande i Kalmar kommun

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka.

Etablera laddstolpar

Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på några av våra parkeringsplatser.

Övriga länkar

Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategin visar Kalmar kommuns fortsatta inriktningen för hållbar mobilitet.

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Upptäck Kalmar med cykel

Här hittar du cykelkartan och får tips om fina stråk för utflykter och upplevelser.

Nyheter

Evenemang

false