Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Kommunfullmäktiges sammanträde 28 maj 2018

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänpolitisk debatt "Framtiden för Kalmar" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Södermöre kommundelsnämnds ordförande Elisabeth Gustavsson (S): Varför finns det inget porrfilter på Södermöres skolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Är du nöjd med kommunens krishantering 23 april? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Jonas Lövgren (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Fungerar kommunens krishantering? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Anna-Britt Wejdsten (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S), överlämnad till kultur- och fritidsförvaltningens ordförande Marianne Dahlberg (S) angående samlingslokaler i Lindsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Strategi för jämställdhet 2018-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Översyn av villkor i köpekontrakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning av det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och årsredovisning 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisionsberättelse och årsredovisning 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Samordningsförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och årsredovisning 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Uppföljning av handlingsplaner och program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Varför har vi ingen klimatanpassningsplan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2018
Publicerad: 29 maj 2018