Kommunfullmäktiges sammanträde 28 maj 2018

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänpolitisk debatt "Framtiden för Kalmar"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Varför finns det inget porrfilter på Kalmars skolor?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Södermöre kommundelsnämnds ordförande Elisabeth Gustavsson (S): Varför finns det inget porrfilter på Södermöres skolor?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Är du nöjd med kommunens krishantering 23 april?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Interpellation från Jonas Lövgren (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Fungerar kommunens krishantering?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Anna-Britt Wejdsten (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S), överlämnad till kultur- och fritidsförvaltningens ordförande Marianne Dahlberg (S) angående samlingslokaler i Lindsdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Strategi för jämställdhet 2018-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Översyn av villkor i köpekontraktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående redovisning av det ekonomiska resultatet för kommunens vindkraftverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och årsredovisning 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisionsberättelse och årsredovisning 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Samordningsförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och årsredovisning 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Uppföljning av handlingsplaner och programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Varför har vi ingen klimatanpassningsplan?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2018
Publicerad: 29 maj 2018