Kommunfullmäktiges sammanträde 31 januari 2022

Barnbokslutet 2021. Information av ungdomsombud Sophia Sundlin kultur- och fritidsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coronainformation från kommundirektör Annette Andersson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1.Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Lotta Wahlmino (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om tillgängligheten på kommunens lekplatser? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) - Vilken analys har kommunen i samråd med polismyndigheten gjort i NU-läget när det gäller etablering av organiserad brottslighet i Kalmar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Karin Karlsson (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) - Kommer serviceförvaltningen placera ut fler sorteringskärl på Kvarnholmen före sommaren? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Frågan kommer att besvaras vid senare på grund av frånvaro.

2d. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S), överlämnad till Kalmar Öland Airport AB:s ordförande Anders Andersson (C), om elflyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om snöröjningen på Skälby. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Interpellationen kommer att besvaras vid senare på grund av frånvaro.

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Erik Ciardi (C), om klimatanalys i investeringsbeslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Mark Hammar (MP) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om D-vitaminstatus bland äldre. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle då svaret kräver en mer omfattande utredning.

2h. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om toaletter vid Norrlidsparken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Interpellationen kommer att besvaras vid senare på grund av frånvaro.

2i. Interpellation från Mark Hammar (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om kommunens bredbandsstrategi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens revisorers ordförande Per Dahl rapporterar om revisorernas arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3.Strategi för etnisk och kulturell inkludering 2022-2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4.Detaljplan för fastigheten Tranan 4 samt del av fastigheten Malmen 2:2 (gamla Liljas) Norrgårdsgärdet, rättelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Verksamhetsplan med budget 2022 för Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Motion från Lisa Jalmander (M), Lotta Wahlmino (L), Christopher Dywik (KD) och Max Troendlé (MP) gällande remisshantering kring detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om åtgärder vid strömavbrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 februari 2022