Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Kommunfullmäktiges sammanträde 31 januari 2022

Barnbokslutet 2021. Information av ungdomsombud Sophia Sundlin kultur- och fritidsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronainformation från kommundirektör Annette Anderssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontroll länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1.Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Lotta Wahlmino (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om tillgängligheten på kommunens lekplatser? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) - Vilken analys har kommunen i samråd med polismyndigheten gjort i NU-läget när det gäller etablering av organiserad brottslighet i Kalmar? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Karin Karlsson (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) - Kommer serviceförvaltningen placera ut fler sorteringskärl på Kvarnholmen före sommaren?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Frågan kommer att besvaras vid senare på grund av frånvaro.

2d. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Persson (S), överlämnad till Kalmar Öland Airport AB:s ordförande Anders Andersson (C), om elflyg länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om snöröjningen på Skälby.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Interpellationen kommer att besvaras vid senare på grund av frånvaro.

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Erik Ciardi (C), om klimatanalys i investeringsbeslut länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Mark Hammar (MP) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om D-vitaminstatus bland äldre.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle då svaret kräver en mer omfattande utredning.

2h. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om toaletter vid Norrlidsparken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Interpellationen kommer att besvaras vid senare på grund av frånvaro.

2i. Interpellation från Mark Hammar (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om kommunens bredbandsstrategi. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens revisorers ordförande Per Dahl rapporterar om revisorernas arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3.Strategi för etnisk och kulturell inkludering 2022-2025länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4.Detaljplan för fastigheten Tranan 4 samt del av fastigheten Malmen 2:2 (gamla Liljas) Norrgårdsgärdet, rättelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Verksamhetsplan med budget 2022 för Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Motion från Lisa Jalmander (M), Lotta Wahlmino (L), Christopher Dywik (KD) och Max Troendlé (MP) gällande remisshantering kring detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om åtgärder vid strömavbrott.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 1 februari 2022